การเปิดคอร์สผ่าน CMU Course Portal

ระบบการจัดการคอร์สออนไลน์ของอาจารย์ที่สามารถเข้าถึงทุกกระบวนวิชาได้ในที่เดียว

จุดเด่นของระบบ Course Portal Management

-ดึงรายชื่ออาจารย์ น.ศ. และข้อมูลกระบวนวิชาจากสำนักทะเบียนโดยตรง
-คอร์สและทีมที่เปิดผ่านระบบนี้จะอัพเดตรายชื่อน.ศ.ให้อัตโนมัติตามรอบประมวลผล
-จัดการรายชื่ออาจารย์ได้
-อาจารย์สามารถสร้างคอร์สหรือทีมรวม/แยก Section ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
-ระบบไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย

สิ่งที่สามารถจัดการผ่านหน้า Course Portal Management ได้

-เปิดคอร์สแบบแยก/รวม Section ทั้ง CMU Online(KC Moodle) , Mango Canvas และ CMU Exam
-เปิดทีม(Microsoft Teams)แบบแยก/รวม Section
-เพิ่ม/ลบชื่ออาจารย์ ในแต่ละ Section ของกระบวนวิชา
-อัพเดตรายชื่อน.ศ.ให้ตรงกับสำนักทะเบียน

การเปิดคอร์สผ่าน CMU Course Portal

1.สามารถเข้าใช้งานระบบ course portal ได้ที่ https://portal.tlic.cmu.ac.th/
​​หน้าแรกของระบบ CMU Course Portal
2.การ์ดหรือช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างคือกระบวนวิชาที่สามารถทำการเปิดคอร์สได้ กดที่ + เพื่อสร้างคอร์ส โดยจะมีรายการระบบที่สามารถเลือกเปิดได้ขึ้นมาให้เลือก​
รายการที่มีให้เลือกเมื่อกดที่ปุ่มเครื่องหมาย +
โลโก้ของระบบต่างๆที่ปรากฏในการ์ดกระบวนวิชา แสดงให้เห็นว่ามีระบบใดถูกเปิดแล้วบ้างก่อนหน้านี้
โดยสามารถคลิกที่โลโก้เพื่อดูคอร์ส/ทีมของ Section ที่ถูกสร้างไปแล้วได้ (หรือดูเพิ่มเติมที่ 6.)
ถ้ายังไม่เคยถูกเปิดคอร์ส/ทีมในระบบใดๆมาก่อนจะไม่มีโลโก้ปรากฏขึ้นในการ์ด
3.ถ้าต้องการสร้างคอร์สสำหรับระบบ kc moodle และ/หรือ mango cmu ให้เลือกที่ LMS ระบบจะปรากฏหน้าต่างใหม่สำหรับการเปิดคอร์สขึ้นมา​
หน้าต่างสำหรับเปิดคอร์ส
4.เลือกระบบที่ต้องการ(ถ้าเลือกเปิด MS Teams หรือ CMU Exam ระบบจะข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5.​
หน้าต่างเลือกระบบ LMS
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการเลือกระบบที่ต้องการเปิดคอร์ส(LMS/MS Teams/CMU Exam)
5.เลือก Section ที่ต้องการให้ระบบนำรายชื่อนักศึกษาเข้าสู่คอร์ส โดยการเลือก section ในส่วนนี้จะได้คอร์สออกมาเพียง 1 คอร์สเท่านั้น(เลือกกี่ section ก็จะได้คอร์สเดียว)
-ถ้าต้องการสร้างคอร์สย่อยที่มีเพียงคอร์สละ 1 section (แยก sec) ให้เลือกเพียง 1 section และทำจนเสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้นจึงทำขั้นตอนที่ 2 เป็นต้นไปซ้ำอีกครั้งกับ section อื่นที่ต้องการ
-ถ้าต้องการคอร์สรวม section (รวม sec) ให้เลือกรายการทั้งหมดที่มีแล้วกด submit
หน้าต่างเลือก Section

การสร้างคอร์สแยก/รวม Section

สร้างคอร์สแยก Section ละ 1 คอร์ส/ทีม

ถ้าต้องการสร้างคอร์สย่อยที่มีเพียงคอร์สละ 1 section (แยก sec) ให้เลือกเพียง 1 section แล้วกด Submit จากนั้นทำซ้ำจนครบทุก Section ที่ต้องการ
ตัวอย่างการสร้างคอร์สย่อยที่มีเพียงคอร์สละ 1 section (แยก sec) ให้เลือกเพียง 1 section แล้วกด Submit
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการสร้างคอร์สย่อยที่มีเพียงคอร์สละ 1 section (แยก sec)

สร้างคอร์สรวมหลาย Section ใน 1 คอร์ส/ทีม

ถ้าต้องการสร้างคอร์ส/ทีมหลาย Section ใน 1 คอร์ส/ทีม ให้เลือก section ที่ต้องการ(คละได้ ข้ามได้)แล้วกด Submit
ตัวอย่างการสร้างคอร์ส/ทีมหลาย Section ใน 1 คอร์ส/ทีม ให้เลือก section ที่ต้องการ(คละได้ ข้ามได้)แล้วกด Submit
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการสร้างคอร์ส/ทีมหลาย Section ใน 1 คอร์ส/ทีม

สร้างคอร์ส/ทีมรวมทุก Section ใน 1 คอร์ส/ทีม

ถ้าต้องการสร้างคอร์ส/ทีมรวมทุก Section ใน 1 คอร์ส/ทีม ให้เลือกที่ช่อง เลือกทั้งหมด แล้วกด Submit
ตัวอย่างการสร้างคอร์ส/ทีมรวมทุก Section ใน 1 คอร์ส/ทีม ให้เลือกที่ช่อง เลือกทั้งหมด แล้วกด Submit
ภาพเคลื่อนไหวประกอบสร้างคอร์ส/ทีมรวมทุก Section
6.เมื่อกด Submit ระบบจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมา สามารถกดปิดได้เลย เมื่อระบบดำเนินการเสร็จที่การ์ดของกระบวนวิชาจะปรากฏโลโก้ระบบที่สร้าง และเมื่อเลือกที่โลโก้ระบบจะปรากฏรายการคอร์สที่สร้างขึ้นมา
หน้าต่างแจ้งเตือนการดำเนินการ
การ์ดกระบวนวิชาที่มีโลโก้ระบบต่างๆ
เมื่อเลือกที่โลโก้ระบบจะปรากฏรายการคอร์สที่สร้างขึ้นมา
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการสร้างคอร์ส
การสร้าง MS Teams ผ่านระบบ CMU Course Portal ระบบจะใช้เวลาในการดำเนินการและประมวลผล 15-20 นาที

คลิปสาธิตการเปิดคอร์สผ่านระบบ Course Portal