คู่มือใช้งาน MS Teams สำหรับน.ศ.

  • Platform การประชุมและคอร์สเรียนออนไลน์
  • ช่วยในการพูดคุย ติดต่อ ผ่านการแชทและวิดีโอคอล
  • สามารถส่งงาน ทำแบบทดสอบ อัพโหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ได้
  • เข้าใช้งานได้ด้วย @cmu.ac.th พร้อมใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft 365 office อื่นๆ เช่น OneDrive , Microsoft Form , Outlook เป็นต้น
  • ใช้งานผ่าน Window App , Web Browser หรือ Mobile App ได้
  • รายชื่อน.ศ.จะถูกนำเข้าสู่ Teams ของกระบวนวิชาและ Section ที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ ตามข้อมูลจากสำนักทะเบียน

แนวปฏิบัติเมื่อไม่พบ Teams กระบวนวิชา

  • ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนเรียนจากสำนักทะเบียน ต้องมีชื่ออยู่ในช่อง Enroll (สถานะ Add ติด)
  • กรณีที่มีชื่อในข้อมูลของสำนักทะเบียนแล้ว ให้รอระบบประมวลผลเพื่อนำรายชื่อเข้าสู่ Teams กระบวนวิชาโดยอัตโนมัติ
  • แจ้งอาจารย์เจ้าของกระบวนวิชาเพื่อ Add หรือส่ง Invite เข้าสู่ Teams กระบวนวิชานั้นๆ
  • แจ้งเจ้าหน้าที่ TLIC หรือ ITSC เพื่อ Add เข้าสู่ Teams กระบวนวิชานั้นๆ
สำคัญ!! น.ศ.ควรตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนเรียนจากสำนักทะเบียนอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลา Add-Drop กรณีที่มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียน ให้รีบติดต่อสำนักทะเบียนทันที