การดู Assignment ที่ได้รับ

นักศึกษา จะได้รับการแจ้งเตือน Assignment จาก Teams เมื่ออาจารย์ Assign งานให้ ทั้งนี้นักศึกษาอาจตกหล่นการแจ้งเตือนได้

การตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย

สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ Assignment ซึ่งจะแสดงงานที่ได้รับจากทุกกระบวนวิชาที่อยู่ใน Teams (ทั้งการบ้านและ Quiz) รวมถึงสามารถดูคะแนนที่ได้รับในชิ้นงานที่นี่ได้อีกด้วย
หรือพิมพ์ค้นหา Assignment จากแถบค้นหาด้านบนจอของ MS Teams ก็ได้เช่นกัน

งานที่ต้องส่ง

น.ศ.สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่ยังไม่ได้ส่งได้จากแถบเมนู Assigned ส่วนของชิ้นงานที่ยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูรายละเอียดจะมีชื่อเป็นตัวหนา และชิ้นงานที่เลยกำหนดส่งจะมีแจ้งเตือนวันกำหนดส่งขึ้นมา

งานที่ส่งแล้ว

เลือกที่แถบ Completed เพื่อดูงานที่ส่งเรียบร้อยแล้วและจะมีเครื่องหมายเช็คถูกปรากฏขึ้น สามารถกดเข้าไปเพื่อดู comment งานและคะแนนจากอาจารย์ที่ส่งมาให้ได้ หรือเข้าไปอ่าน rubrics ที่แนบมาภายในชิ้นงานได้

สถานะใน Assignment ที่ควรทราบ

คำศัพท์
ความหมาย
Not turned in
เลยกำหนดส่งงานและไม่สามารถส่งย้อนหลังได้
Turned in
ส่งงานแล้ว และจะเห็นวันและเวลาที่ส่งขึ้นมาให้
Returned or Returned for revision
ส่งคืน (เพื่อตรวจสอบ) โดยจะเห็นวันและเวลาที่อาจารย์ส่งคืนมาให้
Turn in again
ส่งมาใหม่อีกครั้ง (กรณีแก้ไขงาน) อาจารย์ส่งคืน และเปิดให้ส่งงานชิ้นใหม่กลับมาตามที่อาจารย์แจ้งรายละเอียดได้
Undo turn in
อาจารย์ยังไม่ส่งงานคืน และยังสามารถส่งงานใหม่ได้ สามารถอัปโหลดงานเพิ่มเติมได้

ดูงานทั้งหมดในกระบวนวิชา

สามารถเข้าดูได้ที่แถบเมนู Grades โดยสามารถรายการชิ้นงานทั้งหมดภายในกระบวนวิชานั้นๆ รวมถึงสถานะชิ้นงานและคะแนนที่ได้รับ

ดูงานทั้งหมดจากทุกกระบวนวิชา

เลือกเมนู Assignment จากแถบด้านซ้ายของ MS Teams จากนั้นเลือกชื่อชื่อชิ้นงานเพื่อเปิดดูหรือส่งงานจากเมนูนี้ได้ทันที