ดู Assignment ที่ได้รับ

น.ศ.จะได้รับแจ้งเตือน Assignment จาก Teams เมื่ออาจารย์ Assign งานให้ ทั้งนี้น.ศ.อาจตกหล่นการแจ้งเตือนได้ การตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ Assignment ซึ่งจะแสดงงานที่ได้รับจากทุกกระบวนวิชาที่อยู่ใน Teams (ทั้งการบ้านและ Quiz) รวมถึงสามารถดูคะแนนที่ได้รับในชิ้นงานที่นี่ได้อีกด้วย
หรือพิมพ์ค้นหา Assignment จากแถบค้นหาด้านบนจอของ MS Teams ก็ได้เช่นกัน

งานที่ต้องส่ง

น.ศ.สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่ยังไม่ได้ส่งได้จากแถบเมนู Assigned ส่วนของชิ้นงานที่ยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูรายละเอียดจะมีชื่อเป็นตัวหนา และชิ้นงานที่เลยกำหนดส่งจะมีแจ้งเตือนวันกำหนดส่งขึ้นมา

งานที่ส่งแล้ว

เลือกที่แถบ Completed เพื่อดูงานที่ส่งเรียบร้อยแล้วและจะมีเครื่องหมายเช็คถูกปรากฏขึ้น สามารถกดเข้าไปเพื่อดู comment งานและคะแนนจากอาจารย์ที่ส่งมาให้ได้ หรือเข้าไปอ่าน rubrics ที่แนบมาภายในชิ้นงานได้

สถานะชิ้นงานที่ควรทราบ

Not turned in
เลยกำหนดส่งงานและไม่สามารถส่งย้อนหลังได้
Turned in
ส่งงานแล้ว และจะเห็นวันและเวลาที่ส่งขึ้นมาให้
Returned or Returned for revision
ส่งคืน(เพื่อตรวจสอบ) และจะเห็นวันและเวลาที่อาจารย์ส่งคืนมาให้
Turn in again
ส่งมาใหม่อีกครั้ง(แก้ไขงาน) อาจารย์ส่งคืน และเปิดให้ส่งงานชิ้นใหม่กลับมาตามที่อาจารย์แจ้งรายละเอียดได้
Undo turn in
อาจารย์ยังไม่ส่งงานคืน และยังสามารถส่งงานใหม่ได้ สามารถอัปโหลดงานเพิ่มเติมได้

ดูงานทั้งหมดในกระบวนวิชา

สามารถเข้าดูได้ที่แถบเมนู Grades โดยสามารถรายการชิ้นงานทั้งหมดภายในกระบวนวิชานั้นๆ รวมถึงสถานะชิ้นงานและคะแนนที่ได้รับ

ดูงานทั้งหมดจากทุกกระบวนวิชา

เลือกเมนู Assignment จากแถบด้านซ้ายของ MS Teams จากนั้นเลือกชื่อชื่อชิ้นงานเพื่อเปิดดูหรือส่งงานจากเมนูนี้ได้ทันที