กรณีเกิดเหตุขัดข้อง

ท่านสามารถติดต่อาจารย์ผู้สอนได้ ด้วยข้อมูลที่อาจารย์แจ้งไว้ในส่วน ข้อมูลการติดต่อกรณีฉุกเฉินบริเวณซ้ายมือด้านล่างดังภาพ

Last updated