การส่งเกรดไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล

ดำเนินการส่งเกรดไปที่สถานีสุดท้ายผ่านระบบตัดเกรดของ TLIC(ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้) โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบส่งเกรดของ REG(สำนักทะเบียนและประมวลผล)

การส่งเกรดไปยังสำนักทะเบียนฯ

เมื่ออาจารย์พอใจกับการตัดเกรดแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งผลเกรดไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งทำได้โดยการกดปุ่ม "ส่งเกรด" ด้านบนขวาของจอภาพ หากอาจารย์ยังไม่พร้อมที่จะส่งเกรด อาจารย์สามารถกด "ข้าม" เพื่อข้ามขั้นตอนการส่งเกรดไปที่สำนักทะเบียน

1. กดปุ่มส่งเกรด

2. ยืนยันการบันทึกเกรด

เมื่อกดแล้ว จะพบกับ Pop-up ยืนยันการบันทึกเกรด และกดยืนยันเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

3. บันทึกข้อมูลสำเร็จ

เมื่อกดยืนยันแล้วจะปรากฏหน้าจอ "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" ดังภาพ

4. เสร็จสิ้น

เมื่อดำเนินการส่งเกรด หรือ กดข้ามเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าจอแสดงสถานะ "เสร็จสิ้น" ดังภาพ ทั้งนี้อาจารย์สามารถดูเอกสาร มคอ.5 ได้ด้วยการกดที่ปุ่ม "ดูเอกสาร"

5. ดูเอกสาร มคอ.5

เมื่อกดที่ปุ่ม "ดูเอกสาร"จะปรากฏรายละเอียดภาพรวมของเกรดที่ทำการตัดเกรดในกระบวนวิชานั้นดังภาพ
เอกสาร มคอ.5
อย่างไรก็ตามหากอยู่ในช่วงสิ้นสุดช่วงเวลาส่งเกรดแล้ว อาจารย์จะไม่สามารถกดส่งเกรดได้ โดยระบบจะไม่มีปุ่มให้กดส่งเกรดและมีการแจ้งเตือนดังภาพ

หมายเหตุ

  • หากอาจารย์ไม่กด"ส่งเกรด" ข้อมูลเกรดทั้งหมดจะไม่ถูกส่งไปยังสำนักทะเบียน ผลเกรดที่เห็นในหน้าตัดเกรดจะอยู่ที่ TLIC เท่านั้น
  • หากส่งเกรดผิดพลาด ข้อมูลการตัดเกรดจะยังอยู่ในไฟล์ ให้อาจารย์เปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่และส่งอีกครั้ง