คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ตัดเกรด

ถ้าตัดเกรดผ่านระบบนี้จนสำเร็จแล้ว ยังต้องไปส่งเกรดผ่านระบบของสำนักทะเบียนอยู่หรือไม่

✖️ไม่ต้อง เกรดจากระบบฯ จะถูกส่งไปยังสำนักทะเบียน ไม่ต้องส่งซ้ำ แต่ขอให้เข้าไปตรวจสอบว่าเกรดถูกต้องหรือไม่ ตลอดจนพิมพ์ใบรายงานผลเกรด (CMR54) จากสำนักทะเบียน (https://grade.reg.cmu.ac.th/)

สามารถส่งเกรดวิชาเดิมซ้ำได้หรือไม่ หรือว่าส่งได้เพียงครั้งเดียว?

เกรดส่งซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ทางสำนักทะเบียนจะยึดเอาข้อมูลครั้งล่าสุดที่ได้ทำการส่งมาในระบบ

วิธีตัดเกรดที่ระบบสนับสนุนมีวิธีใดบ้าง

มี 5 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1. แบบอิงเกณฑ์ 2. แบบอิงกลุ่ม 3. แบบNormalized T-Score 4. แบบStuit's Method และ 5. แบบผ่าน-ไม่ผ่าน โดยสามารถเลือกวิธีตัดเกรดได้ในระบบหลังจากกรอกคะแนนเรียบร้อยแล้ว

สามารถตัดเกรดแบบรวม section ได้หรือไม่

ได้ ระบบตัดเกรดสนับสนุนการนำเข้ารายชื่อนักศึกษาจากทุกวิชาและทุก Section ที่อาจารย์มีสิทธิ์ตัดเกรด อาจารย์สามารถตัดเกรดรวมกันได้ โดยเวลาส่งเกรด ระบบฯ จะส่งเกรดของทุกๆ section และวิชาที่เลือกไว้

การส่งเกรดแบบรวม Section ที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลายท่านทำอย่างไร

อาจารย์ที่มีชื่อเป็น Instructor ประจำ Section และวิชานั้นๆตามข้อมูลบนสำนักทะเบียนเท่านั้นที่จะสามารถส่งเกรดใน Section และวิชานั้นๆไปยังสำนักทะเบียนได้ จำเป็นต้องให้อาจารย์เข้าไปกดส่งเกรดใน Section และกระบวนวิชาที่มีชื่อเป็น Instructor เท่านั้น

สามารถเข้าไปแก้เกรดเป็นรายบุคคลได้หรือไม่

✖️ไม่ได้ เกรดจะเกิดจากการคำนวณเท่านั้น หากต้องการปรับเกรดของนักศึกษาคนใดคนหนึ่งจะต้องปรับที่คะแนนเพื่อให้เข้าเกณฑ์ที่ใช้ประมวลผลเกรด

ไม่พบวิชาที่สอนทำอย่างไร?

วิชาที่ปรากฏในระบบ จะเป็นวิชาที่ถูกดึงมาจากสำนักทะเบียน ทางหลักสูตรจะต้องทำการอัปเดตข้อมูลให้กับทางสำนักทะเบียน แต่หากหลักสูตรได้ทำการอัปเดตข้อมูลกับทางสำนักทะเบียนแล้วแต่วิชายังไม่ปรากฏ สามารถติดต่อยังเจ้าหน้าที่ทางไลน์ของศูนย์ฯ เพื่อรับการแก้ไข

นำเข้าไฟล์ Excel ไม่ได้ทำอย่างไร?

ตรวจสอบจำนวนข้อมูล เช่น หัวคอลัมน์ / รายการคะแนน / รายชื่อนักศึกษา

ตรวจสอบ Format ของไฟล์ Excel

หรือลองอัพเดตรายชื่อนักศึกษาและดาวน์โหลดไฟล์ใหม่จากระบบอีกครั้ง

OBE

PLO ไม่ปรากฏ

ในครั้งแรกทางหลักสูตรจะต้องส่งข้อมูล PLO ให้กับทาง TLIC เพื่อทำการนำข้อมูลเข้าในระบบ แต่หากทางหลักสูตรได้ส่งข้อมูลให้กับทาง TLIC แล้ว แต่ PLO ยังไม่ปรากฏ สามารถติดต่อยังเจ้าหน้าที่ เพื่อรับการแก้ไข

สามารถปรับเกณฑ์การประเมิน OBE ได้หรือไม่?

สามารถปรับเกณฑ์การประเมิน OBE ได้ตามที่ต้องการ (ขึ้นอยู่กับทางนโยบายของแต่ละหลักสูตร)

ถ้าเขียน Course Spec แล้ว ต้องเขียนตัว มคอ 3 อีกหรือไม่?

ไม่ต้องเขียน ทาง TLIC จะเป็นผู้ติดต่อและแจ้งกับทางสำนักพัฒน์ ว่าหลักสูตรจะใช้ระบบใหม่

เมื่อเขียน Course Spec เสร็จแล้ว แต่อยากกลับมาแก้ไข สามารถแก้ไขได้หรือไม่?

สามารถแก้ไขตัว Course Spec ได้เรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันกำหนดส่ง (ขึ้นอยู่กับทางนโยบายของแต่ละหลักสูตรว่าจะแก้ไขได้ถึงเมื่อไหร่)

Last updated