การนำเข้าข้อมูลคะแนน

การนำเข้าข้อมูลคะแนนในระบบตัดเกรด CMU Grade นั้น สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่กรอกคะแนนในระบบด้วยตนเอง และ การนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลที่ท่านมี

คะแนนส่วนต่างๆในระบบ

คะแนนในระบบตัดเกรด จะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักคือ
 1. 1.
  คะแนนเก็บ
  หมายถึงคะแนนที่ได้จากกิจกรรมในชั้นเรียน ได้แก่ การบ้าน รายงาน คะแนนเข้าชั้นเรียน คะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การนำเสนองานในชั้นเรียน ฯลฯ
 2. 2.
  คะแนนสอบกลางภาค
  หมายถึงคะแนนสอบที่ได้จากการสอบกลางภาคเรียน
 3. 3.
  คะแนนสอบปลายภาค
  หมายถึงคะแนนสอบที่ได้จากการสอบปลายภาคเรียน
 4. 4.
  ส่วนอื่นๆ ท่านสามารถเพิ่มได้ด้วยเมนูจัดการคอลัมน์
ท่านสามารถเพิ่มคะแนนส่วนอื่นๆ ได้โดยการจัดการคอลัมน์เพื่อเพิ่มคะแนนหมวดต่างๆเพิ่มเติม การคำนวณเกรดจะใช้ค่าที่ได้จากผลรวมของคะแนนทุกส่วน ส่วนใดที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถละไว้ได้ เช่น หากไม่มีการสอบกลางภาคก็สามารถเว้นคะแนนในหน่วยนี้และทิ้งไว้เป็นศูนย์
โดยการปรับสัดส่วนคะแนนนี้ จะต้องมีผลรวมของคะแนนทุกส่วน 100 คะแนน (100%)

เพิ่มช่องคะแนนด้วยเมนู "จัดการคอลัมน์"

ท่านสามารถเพิ่มช่องคะแนนเพิ่มเติมได้โดยกดปุ่ม "จัดการคอลัมน์" บริเวณมุมขวาบนของตารางตามภาพประกอบด้านล่าง โดยคะแนนรวมทั้งหมดจะต้องรวมกันได้ 100 คะแนน (100%) ท่านจะต้องทำการปรับสัดส่วนคะแนนดิบของท่านก่อนกรอกในระบบ
ตัวอย่าง เก็บคะแนน 4 แบบดังนี้
 1. 1.
  Midterm Examination 100 คะแนนดิบ เก็บ 30%
 2. 2.
  Final Examination 100 คะแนนดิบ เก็บ 40%
 3. 3.
  คะแนนเก็บ 50 คะแนนดิบ เก็บ 20%
 4. 4.
  งานนำเสนอ 25 คะแนนดิบ เก็บ 10%
ท่านจะต้องปรับสัดส่วนคะแนนเหล่านี้ก่อนนำเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตามทีมพัฒนาจะทำการเพิ่มฟังก์ชั่นนี้และอาจจะใช้งานได้ในเวอร์ชั่นถัดไป
เมื่อกดแล้วจะพบกับหน้าต่าง Pop up ดังภาพด้านล่าง ท่านสามารถเพิ่มช่องคะแนนได้โดยการกรอกชื่อหมวดคะแนนของท่านที่กล่องสีเหลี่ยมสีขาว บริเวณด้านล่างแถวคะแนนปลายภาค
ยกตัวอย่างเช่น ต้องการเพิ่มคะแนนนำเสนอดังภาพประกอบด้านล่าง และกดเพิ่มข้อมูล
เมื่อกดเพิ่มข้อมูลแล้ว คอลัมน์คะแนนนำเสนอจะถูกเพิ่มเข้าไปดังภาพ ให้ท่านกรอกคะแนนในส่วนของคะแนนเต็ม (ผลรวมคะแนนทั้งหมดต้องเท่ากับ 100คะแนน) และกด แก้ไขคอลัมน์
เมื่อท่านกดปุ่ม แก้ไขคอลัมน์แล้ว ระบบจะเพิ่มคอลัมน์ที่ท่านสร้างขึ้นดังภาพ

วิธีกรอกคะแนนในระบบ

อาจารย์สามารถกรอกคะแนนได้ 2 วิธี ดังนี้
 1. 1.
  กรอกคะแนนในระบบด้วยตนเอง
 2. 2.
  การนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel

การกรอกคะแนนในระบบตัดเกรดด้วยตนเอง

กดปุ่ม "แก้ไขคะแนน" และ กรอกคะแนนในแต่ละส่วน ส่วนใดที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถละไว้ได้ เช่น หากไม่มีการสอบกลางภาคก็สามารถเว้นคะแนนในส่วนนี้และทิ้งไว้เป็นศูนย์ ระบบจะคำนวณผลรวมของคะแนนทั้งหมดดังภาพ
Tip : อาจารย์สามารถกดคีย์ Tab เพื่อเลื่อนไปยังช่องถัดไปเพื่อให้การกรอกคะแนนรวดเร็วขึ้น

การนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel

วิธีนี้เหมาะสำหรับวิชาที่มีนักศึกษาจำนวนมาก อาจารย์สามารถกดปุ่ม "Download Excel" เพื่อโหลดไฟล์ Template แล้วทำการกรอกคะแนนลงในไฟล์ Excel ก่อน จากนั้นจึงกดปุ่ม "Upload Excel" เพื่อนำคะแนนเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องกรอกในระบบเอง
ในส่วนของการอัพโหลดข้อมูลคะแนนของนักศึกษานั้น ระบบจะแสดงหน้า Preview ข้อมูลคะแนนทั้งหมด(Pop up)ที่จะนำเข้าในระบบ CMU Grade โดยจะแสดงข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด รวมถึงข้อมูลคะแนนของนักศึกษาที่มีสถานะ W แต่เมื่อกดนำเข้าข้อมูลแล้ว ข้อมูลนักศึกษาส่วนนี้จะไม่ถูกนำไปคิดเกรด แต่จะถูกย้ายไปอยู่ในส่วนของ ข้อมูลที่ไม่ถูกนำมาคิดเกรดบริเวณด้านล่างของหน้าต่าง

ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel

1. ดาวน์โหลดไฟล์ Template จากระบบ

2.กรอกข้อมูลในไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลดจากระบบ

กรอกข้อมูลคะแนนในช่องคะแนน โดยห้ามทำการเพิ่มคอลัมน์หรือแถวในไฟล์ Excel เพิ่มเติม เพราะจะทำให้ระบบแสดงผลเป็น คอลัมน์คะแนนไม่ตรงกับในระบบ หากท่านต้องการเพิ่มคอลัมน์คะแนนท่านสามารถกดเพิ่มคอลัมน์ด้วยเมนู จัดการคอลัมน์ ก่อนทำการดาวน์โหลดข้อมูลส่วนนี้ออกมา

3.อัพโหลดไฟล์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ

4. ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่จะนำเข้า

ในส่วนนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงนักศึกษาที่ติด W ท่านสามารถกรอก คะแนนเป็น 0 ได้ หรือกรอกคะแนนอื่นๆได้ โดยเมื่อกดนำเข้าแล้ว นักศึกษาที่มีรายชื่อ W จะถูกนำไปไว้ด้านล่างของหน้าต่าง จะไม่ถูกนำไปตัดเกรด
ส่วนนี้มีเพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบนั่นเอง

5.เมื่อกดปุ่มนำเข้า ระบบจะเปลี่ยนข้อมูลทันที

ภาพเคลื่อนไหวสาธิตการนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel จากระบบ