แนะนำเมนูส่วนต่างๆ

ในหน้าแรกของระบบ CMU Grade ท่านจะพบกับหน้าต่างดังภาพประกอบด้านล่าง
นอกจากนี้ยังมีเมนูบริเวณแถบด้านบนสุด ได้แก่ 1. ปุ่ม Home หรือ หน้าแรก 2. ปุ่มช่วยเหลือ และ ปุ่ม Account โดยแต่ละปุ่มมีรายละเอียดดังนี้

1. ปุ่ม Home

ปุ่ม HOME หรือ ปุ่ม CMU GRADE บริเวณมุมซ้ายมือด้านบน ท่านสามารถกดที่วงกลมรูป Logo มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าแรกของระบบได้

2. ปุ่มช่วยเหลือ

เมื่อท่านกดปุ่มนี้ท่านจะพบกับเมนู ย่อย 2 เมนู ได้แก่ 2.1 ขอความช่วยเหลือ และ 2.2 แสดงความคิดเห็น

2.1 ขอความช่วยเหลือ

ท่านจะพบกับ QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนไปยัง Line Official Account ของทีมงาน TLIC Support ที่พร้อมให้การช่วยเหลือท่านในเรื่องของระบบตัดเกรด รวมถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์อื่นๆ

2.2 แสดงความคิดเห็น

ท่านจะพบกับ MS Form สอบถามความคิดเห็นและคำแนะนำจากท่าน

3. ปุ่ม Account รูปคนสีขาวในกล่องสี่เหลี่ยมสีม่วง บริเวณมุมขวาบน

เมื่อกดแล้วจะพบกับ 2 เมนู ได้แก่ เมนู ประเมินผลลัพธ์ และ ออกจากระบบ

3.1 ประเมินผลลัพธ์ (Outcome Base Education; OBE)

ส่วนนี้อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาประสิทธิภาพ โดยมีคณะพยาบยาลศาสตร์นำร่องการใช้งานให้ผลเกรดด้วยวิธีการประเมินผลลัพธ์ ท่านจะยังไม่สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ จนกว่าจะมีการอัพเดทในเวอร์ชั่นถัดไป

3.2 ออกจากระบบ

ท่านสามารถออกจากระบบได้โดยกดไปปุ่มนี้และเลือกเมนูออกจากระบบ