เริ่มต้นการใช้งาน

ระบบตัดเกรดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สามารถประเมินผลการเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

คู่มือการใช้งาน ระบบตัดเกรด และระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต

Grade_User_Manual_V1.0.pdf
4MB
PDF

การ Login และ เลือกกระบวนวิชา

ระบบตัดเกรดสามารถเข้าถึงได้ทาง URL : http://grade.cmu.ac.th โดยสามารถเข้าถึงได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น หากใช้งานจากเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัยฯ กรุณาใช้บริการ VPN เพื่อเข้าสู่เครือข่ายเสมือนของมหาวิทยาลัยฯ
อ่านวิธีการใช้งาน VPN เพิ่มเติมที่นี่ : https://network.cmu.ac.th/wiki/index.php/CMU_OpenVPN
ทั้งนี้ระบบตัดเกรดจะอนุญาตให้เฉพาะอาจารย์ที่มี CMU Account เข้าใช้งาน เมื่อ Login แล้วสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงหน้าแรกดังภาพ ซึ่งอาจารย์สามารถกด "เพิ่มวิชา" เพื่อสร้างไฟล์ตัดเกรด หรือแก้ไขไฟล์ฯตัดเกรดเดิมได้ โดย"ไฟล์ตัดเกรด"นั้น มีไว้สำหรับการคำนวณเกรด และสามารถใช้ส่งเกรดไปยังสำนักทะเบียน
หน้าแรกของระบบตัดเกรดออนไลน์
ในกรณีที่ใช้เครือข่ายคณะ และยังคงไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ [email protected]

วิธีสร้าง "ไฟล์ตัดเกรด" ใหม่ เพื่อนำคะแนนของนักศึกษาไปตัดเกรด

 1. 1.
  กดปุ่ม
 2. 2.
  ระบบจะแสดง Pop-up เกี่ยวกับ Course (หรือชื่อวิชา) และ Section (หรือตอน) ที่ต้องการนำเข้ารายชื่อนักศึกษา ดังภาพประกอบด้านล่าง โดยข้อมูลในส่วนนี้อ้างอิงรายชื่อจากเว็บสำนักทะเบียน (http://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/searchcourse.php) หากกระบวนวิชาของท่านไม่มีชื่อของท่านปรากฏอยู่ (คณาจารย์) ให้ท่านติดต่อเพิ่มชื่ออาจารย์-วิชา ไปที่สำนักทะเบียนโดยตรง
 3. 3.
  ให้ท่านเลือกกระบวนวิชาแลพ Section ที่ท่านต้องการ โดยท่านสามารถตัดเกรดหลายวิชา หลาย Section ได้ในครั้งเดียว โดยการเลือกกดจากกล่องสีเหลี่ยมสีขาวด้านหน้ารายชื่อคอร์ส (สามารถเลือกหลายช่องได้)
 4. 4.
  กดปุ่ม Next
 5. 5.
  หลังจากนั้นจะปรากฏหน้ากรอกคะแนน เพื่อให้ท่านนำเข้าข้อมูล

วิธีแก้ไข "ไฟล์ตัดเกรด" เดิม เพื่อแก้ไขวิธีการตัดเกรดใหม่อีกครั้ง

 1. 1.
  ไปที่เมนูประวัติการตัดเกรด บริเวณแถบสีเขียวกลางหน้าจอ ส่วนนี้ท่านจะพบกับไฟล์ตัดเกรด ทุกไฟล์ที่ท่านสร้างไว้ในระบบ โดยจะมีสถานะต่างๆดังนี้
  1. 1.
   สัญลักษณ์
   แสดงสถานะว่าไฟล์นี้ทำการตัดเกรดและส่งสำนักทะเบียนแล้ว
  2. 2.
   สัญลักษณ์
   แสดงสถานะว่าไฟล์นี้ตัดเกรดแล้วแต่ไม่ได้ส่งสำนักทะเบียน
  3. 3.
   สัญลักษณ์
   แสดงสถานะว่าไฟล์นี้ยังไม่ได้ตัดเกรด
 2. 2.
  ให้ท่านเลือกที่ไฟล์เดิมที่ท่านต้องการแก้ไข ซึ่งได้แก่ไฟล์ที่มีสัญลักษณ์
  แสดงสถานะว่าไฟล์นี้ตัดเกรดแล้วแต่ไม่ได้ส่งสำนักทะเบียน และ สัญลักษณ์
  แสดงสถานะว่าไฟล์นี้ยังไม่ได้ตัดเกรด
 3. 3.
  ให้ท่านกดเลือกวิชาที่ท่านต้องการ โดยกดบริเวณชื่อวิชาในกล่องสีเหลี่มสีแดงดังภาพด้านล่าง
 4. 4.
  หลังจากนั้นจะปรากฏหน้ากรอกคะแนน เพื่อให้ท่านนำเข้าข้อมูล