รู้จัก Microsoft Stream

MS Stream หรือ Microsoft Stream เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ท่านสามารถอัปโหลด รับชม และแชร์วิดีโอได้อย่างปลอดภัย สามารถจัดการบุคคลที่สามารถดูเนื้อหาวิดีโอของท่านได้

MS Stream หรือ Microsoft Stream เป็นบริการวิดีโอสำหรับองค์กร ที่ผู้ใช้ในองค์กรของท่านสามารถอัปโหลดดูและแชร์วิดีโอได้อย่างปลอดภัย ท่านสามารถแชร์การบันทึกการเรียนการสอนในชั้นเรียน การประชุม งานนำเสนอ การฝึกอบรมหรือวิดีโออื่นๆ และยังทำให้ท่านสามารถแชร์ข้อคิดเห็นบนวิดีโอได้อย่างง่ายดาย ในข้อคิดเห็นและคำอธิบายเพื่ออ้างอิงไปยังจุดที่เฉพาะเจาะจงในวิดีโอได้

ทั้งนี้ ท่านยังสามารถจัดการบุคคลที่สามารถดูเนื้อหาวิดีโอของท่านรวมถึงกำหนดวิธีที่จะแชร์เนื้อหาวิดิโอของท่านภายในองค์กรได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยถูกเปิดใช้งานโดย Azure Active Directory ผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระบบการจัดการข้อมูลประจำตัวเพื่อปกป้องเนื้อหาขององค์กรที่มีความสำคัญ

Microsoft Stream จะใช้งานได้ดีกับแอป Office365 อื่นๆ เช่น Teams, SharePoint, OneNote และ Yammer ซึ่งอาจารย์สามารถ Log-in เข้าสู่ระบบโดยใช้ CMU Account ได้โดยไม่ต้องทำการสมัครใหม่

เฉพาะผู้ที่มี CMU Account เท่านั้นที่จะสามารถดูวิดิโอได้ แม้ว่าจะได้รับ Direct Link เพื่อเข้าชมวิดิโอก็ตาม แต่หากไม่มีสิทธิ์การเข้าชมก็จะไม่สามารถรับชมได้

แนะนำการใช้งาน MS Stream

Last updated