หลักการทำงานของ SEB ร่วมกับ CMU Exam Moodle

การสอบโดยใช้โปรแกรม Safe Exam Browser (SEB) คือโปรแกรมป้องกันการทุจริต ที่จำกัดการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมการทำงาน

ส่วนของอาจารย์ : อาจารย์จะตั้งค่าระบบสอบ (CMU Exam Moodle) เพื่อให้รองรับโปรแกรม Safe Exam Browser (SEB) จากนั้นจะสร้างไฟล์ Config และส่งให้นักศึกษา เพื่อใช้เปิดและเข้าสอบ
ส่วนของนักศึกษา : ดาวน์โหลดโปรแกรม Safe Exam Browser (SEB) และ รอรับไฟล์ Config จากอาจารย์ เพื่อเปิดและเริ่มสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถออกจากโปรแรกม SEB ได้ โดยการออกในแต่ละกรณีจะขึ้นกับการตั้งค่าของอาจารย์ ว่าสามารถออกได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน หรือต้องกรอกรหัสผ่านออกจากโปรแกรม
โปรดทำตามคำชี้แจงของอาจารย์ประจำกระบวนวิชาของท่านอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

1. ติดตั้งโปรแกรม SEB - Safe Exam Browser

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่าน สามารถรองรับโปรแกรม SEB ได้ และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านดาวน์โหลด version ที่ตรงกับอุปกรณ์ของท่านแล้ว

สามารถดาวน์โหลดจาก https://safeexambrowser.org/download_en.html

อุปกรณ์ที่รองรับ มีดังนี้
Windows 8 ขึ้นไป * ควรมีพื้นที่ว่างในอุปกรณ์อย่างน้อย 4-5 GB
macOS 10.11 ขึ้นไป
iOS 11 ขึ้นไป * iPad สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store
หมายเหตุ : ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Android ยังไม่สามารถใช้งาน SEB ได้

2. เปิดไฟล์ .seb และเริ่มสอบ

2.1 เข้าจากปุ่ม "Launch SEB"

เมื่อเข้าสู่หน้าข้อสอบที่มีการตั้งค่าใช้งาน SEB จะปรากฏปุ่ม "Launch SEB" ท่านสามารถกดเปิดโปรแกรม SEB เพื่อเข้าสอบได้ทันที

2.2 กรณีไม่มีปุ่ม "Launch SEB"

1. รับ Config file นามสกุลไฟล์ .seb สำหรับเข้าสอบ จากอาจารย์
2. เปิดไฟล์ Config .seb ตัวโปรแกรม SEB จะทำงานและเข้าสู่หน้าของ cmu exam เพื่อทำการสอบ
โปรดระวัง หากท่านพยายามเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์ตัวอื่น พยายามเปิดบราวเซอร์อื่น หรือ พยายามปิดโปรแกรม SEB โดยไม่ได้รับอนุญาต เครื่องของท่านจะถูกล็อคทันที

3. ออกจากระบบ SEB

3.1 การออกแบบปกติ

เมื่อทำข้อสอบซ้อมสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถออกจากโปรแกรม SEB ได้โดยกดปุ่ม "Exit Safe Exam Browser"

3.2 การออกโดยกรอกรหัส

หากออกจากโปรแกรมไม่ได้ให้ท่านกดปุ่ม
บริเวณมุมขวาล่าง และกรอกรหัสผ่านเพื่อออกจากโปรแกรม โดยท่านจะต้องติดต่ออาจารย์เพื่อขอรับ Password ในการออกจากโปรแกรม SEB