การติดตั้งโปรแกรม SEB - Safe Exam Browser

ติดตั้งโปรแกรม SEB - Safe Exam Browser

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่าน สามารถรองรับโปรแกรม SEB ได้ และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านดาวน์โหลด version ที่ตรงกับอุปกรณ์ของท่านแล้ว

สามารถดาวน์โหลดจาก https://safeexambrowser.org/download_en.html

อุปกรณ์ที่รองรับ มีดังนี้
Windows 8 ขึ้นไป * ควรมีพื้นที่ว่างในอุปกรณ์อย่างน้อย 4-5 GB
macOS 10.11 ขึ้นไป
iOS 11 ขึ้นไป * iPad สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store
หมายเหตุ : ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Android ยังไม่สามารถใช้งาน SEB ได้

การตรวจสอบ Version อุปกรณ์ของท่าน

Windows

  1. 1.
    ไปยัง Start Menu > Control Panel > All Control Panel Items > System
  2. 2.
    หรือ ไปยัง This PC > คลิกขวา > Properties
ระบบจะแสดงข้อมูลอุปกรณืของท่านดังตัวอย่าง

Apple (iPad)

ไปที่การตั้งค่า (Setting) > ทั่วไป (General) > เกี่ยวกับ (About) > เวอร์ชัน (Version)