วิธีแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ

1. กรณีขึ้นแจ้งเตือน Set up Failed

สาเหตุ
 1. 1.
  อุปกรณ์ไม่รองรับกับ Version ของ SEB หรือ ติดตั้งไม่ถูก Version
 2. 2.
  พื้นที่ว่างในเครื่องไม่เพียงพอ
 3. 3.
  โปรแกรมสนับสนุนในเครื่องไม่ update (Net Framework Runtime)
วิธีแก้ไข
 1. 1.
  ดาวน์โหลด Version SEB ให้ตรงกับอุปกรณ์ของท่าน
 2. 2.
  เคลียพื้นที่ให้มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 4-5 GB
 3. 3.
  Update (Net Framework Runtime) และติดตั้ง SEB ใหม่อีกครั้ง

2. โปรแกรมไม่ยอมเปิด ดับเบิ้ลคลิกแล้วเปิดไฟล์ .seb ไม่ได้

สาเหตุ

ตัวไฟล์ .seb ที่ดาวน์โหลดไม่ได้ตั้งค่าให้เปิดด้วยโปรแกรม SEB

วิธีแก้ไข

 1. 1.
  ไปที่ไฟล์ของท่าน คลิกขวาแล้วเลือกเมนู Open with เลือก Safe Exam Browser
 2. 2.
  หากยังเปิดไม่ได้ให้ท่านเลือกเมนู Look for another app on this pc แล้วเลือกโปรแกรม SEB ที่ท่านโหลดมา ชื่อ Safe Exam Browser.exe

3. หน้าจอขึ้นทำข้อสอบ แต่ไม่มีปุ่มให้เข้าทำ

สาเหตุ

อุปกรณ์ไม่รองรับ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้งานมีจอแสดงผลมากกว่า 1 จอ เช่น มี 2 จอ, กำลังต่อ Projector หรือ ใช้งานNote book ที่มีจอแยก(Asus บางรุ่น)

วิธีแก้ไข

เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือ ยกเลิกการใช้งานหลายหน้าจอ

4. ออกจากโปรแกรมไม่ได้/ค้างไม่สามารถกดอะไรได้

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์แจ้งวิธีการแก้ไขให้แก่ท่าน

5. เครื่องถูกล็อค หน้าจอแดง (SEB Locked)

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์แจ้งวิธีการแก้ไขให้แก่ท่าน