ทดลองระบบ ด้วย SEB DEMO Course

1. เข้าสู่ Demo Course เพื่อทดลองสอบด้วย SEB

เข้าสู่กระบวนวิชาจาก URL : https://exam.cmu.ac.th/course/view.php?id=290

2. อ่านคำชี้แจงอย่างละเอียด

3. กด ขั้นตอนที่ 3 : คลิ๊กที่นี่เพื่อลองทำ Quiz ด้วย SEB

4. ระบบจะแสดงปุ่ม Launch Safe Exam Browser และ Download configuration ดังภาพ

4.1 Launch Safe Exam Browser

ระบบจะแสดง Pop Up ดังภาพ
เมื่อกดเปิดระบบจะแสดงดังภาพ และ จะพาท่านเข้าสู่หน้าระบบสอบ

4.2 Download configuration

หากเปิดไม่ได้ดังข้อ 3.1 ให้ท่านกดปุ่ม Download Configuration แทน
ให้ท่านกดปุ่ม Download configuration ระบบจะดาวน์โหลด Configuration File (.seb) ลงบนคอมพิวเตอร์ดังภาพ
ให้ท่านเปิดไฟล์ จากนั้นโปรแกรม SEB จะเริ่มทำงาน

5. ระบบจะพาท่านไปยังหน้าทำข้อสอบ exam.cmu.ac.th

ก่อนที่จะเข้าไปยังหน้าทำข้อสอบ ระบบจะให้ท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ CMU Account ของท่าน

6. เริ่มทำข้อสอบ

ท่านจะไม่สามารถเปิดโปรแกรมอื่นๆได้ แนะนำให้ทำข้อสอบเท่านั้น ไม่ควรพยายามปิดหรือออกจากโปรแกรม เนื่องจากโปรแกรมอาจจะล็อคเครื่องของท่านทำให้เครื่องค้างได้

7. ส่งคำตอบในระบบ

เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้ท่านกดปุ่ม Submit and Finish all > Finish Review > Exit Safe Exam Browser ท่านจะสามารถออกจากโปรแกรมได้โดยอัตโนมัติ
หากท่านไม่สามารถออกจากโปรแกรมได้ โปรดติดต่ออาจารย์เพื่อขอรหัสในการออกจากโปรแกรม