Search…
⌃K

รูปแบบการใช้งานที่แนะนำ

การใช้งาน Zoom Rooms

แนะนำให้ใช้ PC สำหรับเปิดการใช้งาน หรือ Run Zoom Room เท่านั้น

ตัวเครื่อง PC (ในชุดอุปกรณ์) ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นสถานีในการประชุม และเป็นผู้เริ่มการประชุม ไม่แนะนำให้ใช้ Zoom Room ในการเข้าร่วมห้องประชุมอื่น เนื่องจากอาจเกิดข้อจำกัดในการใช้งานการเขียนจอหรือ whiteboard ได้

แนะนำให้เปิดเครื่องไว้ระหว่างเวลาราชการ

โดยท่านสามารถตั้งค่าภาพพักหน้าจอของ Zoom Room ให้เป็น Digital Signage ทั้งในรูปแบบวิดิโอและภาพนิ่งได้ดังภาพประกอบด้านล่าง
ทั้งนี้เมื่อท่านเปิดการใช้งานเครื่องไว้ตลอดเวลาราชการ เมื่อแตะอีกครั้งท่านจะสามารถเห็นรายการ การประชุมทั้งหมดได้ในหน้าแรกของ Zoom Rooms จะช่วยทำให้ท่านไม่พลาดทุกการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น

การใช้งานชุด EZ Conference

การใช้งานแบบใช้เป็นชุดเคลื่อนย้าย

กรณีนี้สามารถใช้งานชุดอุปกรณ์ที่ทาง TLIC ออกแบบและติดตั้งให้ท่านได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้งเพิ่ม สามารถใช้งานได้ทันทีเพียงแค่เสียบปลั๊กเท่านั้น
นอกจากนี้ชุดอุปกรณ์นี้ยังออกแบบมาเพื่อให้สามารถเคลื่อยย้ายได้อย่างสะดวก มาพร้อมกับจอขนาด 55 นิ้วที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังห้องต่างๆได้ตามต้องการ

การใช้งานแบบพ่วงต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อยกระดับการประชุม

กรณีนี้อาจมีการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้ชุดอุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยแนะนำให้ท่านติดต่อกับทีมงาน TLIC เพื่อช่วยตรวจสอบและปรับแต่งการเชื่อมต่อต่างๆ และหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นได้

การใช้งานจอภาพแสดงผล

การใช้งานจอภาพขนาดใหญ่ 2 จอ (แนะนำให้ใช้วิธี Extend Screen)

เชื่อมต่อ Zoom Room กับหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อแสดงผลพร้อมกัน 2 จอ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการประชุมชัดมากขึ้น โดยอาจตั้งค่าเป็น Duplicate จอ หรือแสดงผลเหมือนกันทั้ง 2 จอใหญ่ก็ได้เช่นกัน

การใช้งานจอภาพขนาดใหญ่ 1 จอ และ จอภาพขนาดเล็ก 1 จอ (แนะนำให้ใช้วิธี Duplicate)

เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก ไม่ต้องการการแสดงผลการประชุมมากนัก สามารถใช้จอภาพขนาดเล็กเป็นจอที่ 2 ให้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมดูหรือควบคุมการประชุม Zoom Room ที่โต๊ะได้ โดยไม่ต้องลุกขึ้นมาควบคุมที่จอภาพใหญ่ด้านหน้าห้องประชุม นอกจากนี้จอภาพ 55 นิ้วและจอเสริมควบคุมการประชุมที่มีในชุด EZ Conference ยังสามารถใช้งานแบบ Touch Screen และเขียนบนจอภาพได้เหมือนไวท์บอร์ดด้วย

การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้งาน

การใช้สาย LAN (ต้อง Authentication)

การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ NUC กับระบบอินเทอร์เน็ตด้วยสาย LAN มีข้อดีคือ
  • ไม่ต้องทำการ Authentication ก่อนเข้าใช้งาน
  • สามารถเริ่มใช้งาน EZ Conference และ Zoom Room ได้ทันที
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความสเถียรมากกว่า

การเชื่อมต่อ Wi-Fi Jumbo Plus

ในกรณีที่ห้องประชุมไม่สามารถใช้งานเชื่อมต่อด้วยสาย LAN ได้ ท่านสามารถเข้าสู่โปรแกรม Zoom Room และทำการเลือกการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi แทนได้ ทั้งนี้การเชื่อมต่อ Wi-fi ในเครือข่าย Jumbo Plus ต้องทำการ Authentication ด้วย CMU Account ก่อน จึงจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
โดยการเชื่อมต่อ Wi-Fi Jumbo Plus ท่านสามารถเข้าไปที่ Setting ของ Zoom Room จากนั้นเลือกที่ส่วนของ Connection จากนั้นทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi Jumbo Plus และทำการ Authentication ให้เรียบร้อย แล้วจึงเข้าใช้งาน Zoom Room ได้ตามปกติ
EZ Conference สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Jumbo Plus เพื่อใช้งานได้สำหรับกรณีที่ :
  • ในห้องประชุมไม่มีสาย LAN
  • การเชื่อมต่อด้วย LAN มีปัญหา
  • มีข้อดีคือไม่ต้องใช้สาย LAN ทำให้ไม่มีสายไฟและมีอิสระในการจัดวางชุด EZ Conference ภายในห้องที่มีทรัพยากรจำกัดได้มากขึ้น