รวมคู่มือการใช้งานระบบและบริการสำหรับอาจารย์

แหล่งรวบรวมคู่มือการใช้งานระบบและบริการทั้งหมดของ TLIC สำหรับอาจารย์ พร้อมการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

⭐Highlight⭐

คู่มือการใช้งานระบบ LMS สำหรับการสอนและการสอบออนไลน์

เครื่องมือสนับสนุนการสอนและสอบออนไลน์

เครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสาร

คู่มือสำหรับการผลิตสื่อออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการพิจารณาเนื้อหาวิชาการ

คู่มือการใช้งานแหล่งฝากไฟล์ออนไลน์

ติดต่อทีมงาน TLIC Support Team

Last updated