การตั้งค่า Moodle Quiz ให้สนับสนุน SEB 4 รูปแบบ

ตั้งค่า Quiz ให้เข้าถึงผ่านทาง SEB เท่านั้น

 1. 1.
  ไปยัง Quiz ที่ท่านต้องการ
 2. 2.
  กดปุ่มฟันเฟือง เลือกเมนู Edit Settings
 3. 3.
  ไปยังเมนู Safe Exam Browser
 4. 4.
  ในช่อง “Require the use of Safe Exam Browser” ให้ท่านเลือก Yes โดยมีรูปแบบการเปิด SEB 4 รูปแบบคือ
  1. 1.
   Yes - Configure manually
  2. 2.
   Yes - Use an existing template *แนะนำ*
  3. 3.
   Yes - Upload my own config
  4. 4.
   Yes - Use SEB client config

1. Yes - Configure manually

การตั้งค่าค่อนข้างเยอะ จำเป็นต้องใช้ SEB version 3.0 ขึ้นไป และรองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 ขึ้นไปเท่านั้น
เครื่องที่มีจอแสดงผลมากกว่า 1 จอ จะเข้าสอบไม่ได้ เช่น มี 2 จอ, ต่อ Projector, Note book ที่มีจอแยก

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Safe Exam Browser

ในหน้าต่างจากขั้นตอนที่ 2.1 จะมีตัวเลือกสำหรับ SEB อยู่จำนวนหนึ่ง โดยตัวเลือกที่จำเป็นต้องตั้งค่ามีดังต่อไปนี้
หากมีการใส่ URL ไว้ในช่องนี้ ระบบจะแสดง Exit Safe Exam Browser ให้ผู้สอบกด หลังจากส่งข้อสอบเสร็จสิ้น หากไม่ตั้งค่า URL ผู้สอบจะต้องใช้ Exit password เท่านั้น (ดูข้อต่อไป)URL นี้ตั้งค่าเป็นอะไรก็ได้ ไม่มีผลต่อการทำงาน เช่น https://cmu.ac.th

Quit Password

รหัสผ่านเพื่อออกจากโปรแกรม SEB โดยปกติอาจารย์จะไม่เปิดเผยรหัสนี้ให้กับผู้สอบ ยกเว้นในกรณีจำเป็นจริงๆ เช่น นักศึกษาบางคนออกโปรแกรมด้วย Exit Button ไม่ได้ หาไม่เจอ เป็นต้น อาจารย์ก็สามารถแจ้ง Quiz password นี้ให้เพื่อแก้ไขปัญหาได้

ตัวเลือกอื่นๆ

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่โดยรวมแล้วละไว้เป็นค่าเริ่มต้นได้

กำหนด Review Options เพื่อให้แสดงปุ่ม Exit หลังส่งข้อสอบ

จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า ผู้สอบจะออกจากโปรแกรม SEB ได้หลังจากที่ส่งข้อสอบแล้ว ซึ่งการที่ Moodle จะแสดงปุ่ม “Exit Safe Exam Browser” ขึ้นมา จะต้องตั้งค่า Review Options ตามนี้
 • จาก Quiz ให้เลือก Edit / Review Options
 • ในตัวเลือกที่ปรากฏ (ดังภาพ) ให้เปิดใช้ “Overall Feedback” ในส่วนของ “immediately after the attempt” และ “Later, while the quiz is still open”

2. Yes - Use an existing template *แนะนำ*

กรณีนี้จะเป็นการใช้งานแบบสำเร็จที่ใช้งานง่ายที่สุด และสามารถใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์หอพัก หรือ ITSC Corner ได้
Safe Exam Browser config template : มีให้เลือกทั้งหมด 4 รูปแบบด้วยกันคือ
 1. 1.
  SEB Default *แนะนำ*
 2. 2.
  SEB for 2.4.1 [win7]
 3. 3.
  SEB High Security (No restart, switch user)
 4. 4.
  SEB No Virtual machine, VDI
Show Safe Exam Browser download button : เปิด/ปิด ปุ่มดาวน์โหลดในหน้า Quiz
Enable quitting of SEB : อนุญาตให้สามารถออกจากโปรแกรมได้ หากอนุญาตในส่วนนี้จึงจะสามารถกำหนด Quiz password ได้
Quit Password : กำหนดรหัสผ่านในการออกจากระบบ SEB

3. Yes - Upload my own config

กรณีนี้เป็นการใช้งานด้วยไฟล์ Config ที่ได้ทำการตั้งค่าในโปรแกรม SEB Figuration tool เอง
โดยในการตั้งค่านี้มีข้อควรระวัง 3 ข้อคือ
 1. 1.
  ท่านต้องตั้งค่า เมนู Config File หัวข้อ Use SEB Settings file for... เป็น "Start an Exam"
 2. 2.
  ตั้งส่วน encrypting เป็น None
 3. 3.
  ต้องไม่กรอกรหัสในส่วนของ Settings password
Upload Safe Exam Browser config file : อัพโหลด Config file (.seb) ของท่านโดยการนำไฟล์มาวางไว้ที่กล่องเส้นประสีเทา
Show Safe Exam Browser download button : เปิด/ปิด ปุ่มดาวน์โหลดในหน้า Quiz
Allowed browser exam keys : กรอก Browser Exam Key ที่ได้จากเมนู Exam ในโปรแกรม SEB Configuration Tool

4. Yes - Use SEB client config

กรณีคือการ Config เพื่อให้อุปกรณ์นี้ใช้งาน SEB ได้
Show Safe Exam Browser download button : เปิด/ปิด ปุ่มดาวน์โหลดในหน้า Quiz
Allowed browser exam keys : กรอก Browser Exam Key ที่ได้จากเมนู Exam ในโปรแกรม SEB Configuration Tool