การป้องกันการเข้าถึงข้อสอบโดยใช้ Config File ปลอม (Optional)

จุดอ่อนอย่างหนึ่งของการใช้ SEB ตามขั้นตอนข้างต้นคือ เมื่อเริ่มสอบไปแล้ว ผู้สอบจะได้รับรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ SEB Config ซึ่งนั่นก็แปลว่าผู้สอบสามารถแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ได้เอง หรือสามารถสร้าง Config file ปลอมขึ้นมาได้นั่นเอง โดยเขาอาจเลือกลดข้อจำกัดต่างๆ ลง จนทำให้ SEB ไร้ประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต
ในเมื่อการส่งไฟล์ให้ผู้สอบเปิดโอกาสให้เกิดการแก้ไข วิธีเลี่ยงอย่างหนึ่งคือการสร้าง SEB Direct Link ซึ่งเป็น Link ที่เมื่อผู้สอบกด ก็จะเปิด SEB ขึ้นมาและเริ่มสอบทันที โดยไม่ต้องบันทึกไฟล์ไว้ในเครื่องของผู้สอบ
  • ตัวอย่าง SEB Direct Link สามารถลองใช้ได้จาก SEB Demo Exam Portal
  • การสร้าง SEB Direct Link ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับ host file บน server และการเขียน URL link
  1. 1.
    นำไฟล์ SEB Config ไปเก็บไว้บน server ที่สามารถสร้าง direct link ได้ บริการฝากไฟล์เช่น Google Drive, One Drive จะไม่สามารถสร้าง Direct Link จึงไม่สามารถใช้ได้ แนะนำให้ใช้ GitHub, GitLab, หรือฝากไฟล์ไว้บน server ของหน่วยงานแทน (ดูตัวอย่าง)
  2. 2.
    สร้าง link ไปยัง SEB Config โดยใช้ prefix เป็น sebs:// แทน https:// ยกตัวอย่างเช่น sebs://gitlab.com/tlic-public/seb/-/raw/master/demoexam.seb
หากคลิ๊กที่ link ก็จะเริ่มการสอบทันทีโดยไม่ต้องบันทึกไฟล์ไว้ในเครื่อง
หมายเหตุ : วิธีนี้ไม่ได้แก้ปัญหา 100% เพราะถ้าผู้สอบมีความรู้ก็สามารถแปลง link จาก sebs:// เป็น https:// และโหลดไฟล์ Config ได้

หลักการทำงานของ Browser Exam Key

วิธีการแก้ไขปัญหาคือการใช้ Browser Exam Key โดยหลักการคือ SEB Config Tool สามารถสร้าง Key ขึ้นมาจากการตั้งค่าของการสอบที่เป็นอยู่ โดย Key นี้จะเปลี่ยนไปหากมีการแก้ไข Config แม้เพียงเล็กน้อย อาจารย์สามารถนำค่า Key นี้ไปป้อนให้กับ Moodle Quiz เพื่อปังคับให้ Quiz นั้นต้องเปิดจาก Config file ที่มี Key ตามที่กำหนดเท่านั้น
ดังนั้นผู้สอบที่ใช้ config file อื่นใดก็จะไม่สามารถเปิด Quiz ได้ เป็นการสร้างความมั่นใจว่า ข้อสอบจะเข้าถึงได้โดยใช้ Config file ของอาจารย์เท่านั้น

ข้อเสียของการใช้ Browser Exam Key

เนื่องจากค่า Key นี้จะขึ้นอยู่กับไฟล์โปรแกรม SEB ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้โปรแกรม SEB ที่ถูกดัดแปลง หรือเป็นรุ่นที่ต่างจากของอาจารย์ ผลที่ตามมาคือค่า Key ของแต่ละ platform (Windows, Mac, iPad) จะต่างกัน แม้จะใช้ Config file เดียวกัน
ดังนั้นหากต้องการสนับสนุนการใช้งาน SEB หลาย platform ก็จะต้องเปิด Config File ในแต่ละ platform เพื่อให้ได้ Key ของแต่ละ platform ออกมา นำไปป้อนให้กับ Moodle Quiz (Moodle รับค่า Key ได้หลายรายการพร้อมๆ กัน) วิธีนี้ใช้เวลาและอาจลำบากสำหรับอาจารย์ที่ไม่มีอุปกรณ์ครบทั้ง 3 platform

วิธีตั้งค่า Browser Exam Key

1. บันทึกค่า Browser Exam Key จาก SEB Config Tool

อย่าลืมว่าค่า Key นี้จะเปลี่ยนแม้มีการเปลี่ยนแปลง Config เพียงเล็กน้อย ดังนั้นควรตั้งค่าให้แล้วเสร็จทั้งหมดแล้วจึงนำค่า key นี้ไปใช้

2. ใส่ค่า Browser Exam Key ใน Moodle Quiz

เปิด Quiz แล้วเข้าไปใน settings / Extra restrictions on attempts / show more
ป้อนค่าที่ copy จาก SEB Config Tool มาใส่ในช่อง “Allowed browser exam keys” โดยสามารถใส่ค่าเข้าไปในช่องนี้ได้หลายค่า ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้ง