ทดลองใช้ SEB ด้วยตนเองผ่าน Demo exam

ทดลองใช้ SEB ด้วยตนเองผ่าน Demo exam

หากท่านต้องการทดลองเพื่อศึกษาดูว่าการสอบโดยใช้ SEB เป็นอย่างไร ท่านสามารถทดลองสอบ และได้รับประสบการณ์เหมือนกับเป็นนักศึกษาทุกประการ โดยเข้าสู่คอร์ส Demo exam และทดลองได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่ https://cmu.to/demoexam

  2. Login ด้วย CMU Account ของท่าน

  3. Enroll ตัวเองเข้าไปในวิชาทดสอบ (เลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าจอแล้วเลือก Enroll)

  4. ในวิชานี้มี link ให้โหลดไฟล์ demoexam.seb ให้บันทึกไว้ในเครื่องของท่าน

  5. เปิดไฟล์ demoexam.seb (ปกติจะ double click ที่ไฟล์) หรือ ใช้ SEB ทำการ scan QR code หากใช้ iPad ในการสอบ

Last updated