ทดลองด้วยการเปลี่ยนเป็นนักศึกษา

ท่านสามารถทดสอบการทำงานของ Quiz เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามที่ต้องการ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปลี่ยน Role เป็น “นักศึกษา”

หาก user ที่ใช้เข้าดู Quiz นั้นใช้ Role อาจารย์ จะทำให้ไม่สามารทดลอง Quiz ในสภาพจริงได้ จะทำได้เพียง Quiz Preview ซึ่งจะไม่บังคับให้ใช้ Safe Exam Browser ดังนั้นขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือเปลี่ยนบทบาทของ user ให้เป็นนักศึกษาก่อน

  • ให้คลิกที่ไอคอนผู้ใช้ด้านบนขวาของจอภาพ แล้วเลือกรายการ “Switch role to…” จากเมนูที่ปรากฏขึ้น

  • ในหน้าตามที่ปรากฏขึ้นให้เลือกปุ่ม “Student”

เลือกทดลอง Quiz ที่ต้องการ

  • หลังจากนั้นให้กดเลือก Quiz ที่ต้องการ ซึ่ง Moodle ก็จะแสดงปุ่มให้กดเพื่อเปิดใช้ Safe Exam Browser ให้กดปุ่มนั้น หลังจากนั้นเมื่อ Safe Exam Browser เปิดขึ้นมาก็จะให้ Login อีกครั้ง

  • หลังจากที่ Login แล้วก็ให้เปลี่ยน Role เป็น Student อีกครั้งดังที่ทำไปในขั้นตอนก่อนหน้า

  • เมื่อเปลี่ยน Role แล้วก็สามารถเริ่มทำ Quiz ได้ โดยจะได้รับประสบการณ์ที่เหมือนกับผู้สอบทุกประการ

Last updated