วิธีแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ

เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับนักศึกษา อาจารย์สามารถแจ้งข้อมูลหรือแนะนำวิธีแก้ไขในกรณีต่างๆดังนี้

1. กรณีขึ้นแจ้งเตือน Set up Failed

สาเหตุ

 1. อุปกรณ์ไม่รองรับกับ Version ของ SEB หรือ ติดตั้งไม่ถูก Version

 2. พื้นที่ว่างในเครื่องไม่เพียงพอ

 3. โปรแกรมสนับสนุนในเครื่องไม่ update (Net Framework Runtime)

วิธีแก้ไข

 1. ดาวน์โหลด Version SEB ให้ตรงกับอุปกรณ์ของท่าน

 2. เคลียพื้นที่ให้มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 4-5 GB

 3. Update (Net Framework Runtime) และติดตั้ง SEB ใหม่อีกครั้ง

2. โปรแกรมไม่ยอมเปิด ดับเบิ้ลคลิกแล้วเปิดไฟล์ .seb ไม่ได้

สาเหตุ

ตัวไฟล์ .seb ที่ดาวน์โหลดไม่ได้ตั้งค่าให้เปิดด้วยโปรแกรม SEB

วิธีแก้ไข

 1. ไปที่ไฟล์ของท่าน คลิกขวาแล้วเลือกเมนู Open with เลือก Safe Exam Browser

 2. หากยังเปิดไม่ได้ให้ท่านเลือกเมนู Look for another app on this pc แล้วเลือกโปรแกรม SEB ที่ท่านโหลดมา ชื่อ Safe Exam Browser.exe

3. ออกจากโปรแกรมไม่ได้/ค้างไม่สามารถ

สาเหตุ

 1. กรอกรหัสผ่านผิด

 2. ทำข้อสอบไม่เสร็จ ยังไม่ได้กดส่งข้อสอบ

 3. เหตุขัดข้องอื่นๆ

วิธีแก้ไข

 1. กรอกรหัสผ่านที่ตรงกับไฟล์ที่ได้รับ

 2. ทำข้อสอบให้เสร็จเรียบร้อยและกดส่ง

 3. Mac OS และ Appleใช้วิธี force restart https://support.apple.com/th-th/HT210631

4. เครื่องถูกล็อค หน้าจอแดง (SEB Locked)

สาเหตุ

อาจเกิดจากการพยายามออกจากโปรแกรม เปิดโปรแกรมอื่น เข้าใช้งานเพิ่มในอุปกรณ์อื่น หรือ ทำการเปิด/ปิดเครื่องใหม่

วิธีแก้ไข

 1. Windows : บริเวณกลางหน้าจอจะปรากฏช่องกรอก Password > กรอกรหัส > กดปุ่ม unlock

 2. Mac OS และ Apple :ใช้วิธี force restart https://support.apple.com/th-th/HT210631

 3. กด CTRL+ALT+DEL

 4. กรอก Password : exit

5. หน้าจอขึ้นทำข้อสอบ แต่ไม่มีปุ่มให้เข้าทำ

สาเหตุ

อุปกรณ์ไม่รองรับ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้งานมีจอแสดงผลมากกว่า 1 จอ เช่น มี 2 จอ, กำลังต่อ Projector หรือ ใช้งานNote book ที่มีจอแยก(Asus บางรุ่น)

วิธีแก้ไข

เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือ ยกเลิกการใช้งานหลายหน้าจอ

Last updated