การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม SEB Configuration Tools ให้ตรงกับอุปกรณ์ของท่าน

นักศึกษาจะต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรม SEB ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

อุปกรณ์ที่รองรับ มีดังนี้
Version SEB ที่แนะนำให้ดาวน์โหลด
Windows 8 ขึ้นไป * ควรมีพื้นที่ว่างในอุปกรณ์อย่างน้อย 4-5 GB
macOS 10.11 ขึ้นไป
iOS 11 ขึ้นไป * iPad สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store
หมายเหตุ : ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Android ยังไม่สามารถใช้งาน SEB ได้