คำถามที่พบบ่อย FAQs

รวบรวมคำถามที่พบบ่อย พร้อมคำถามที่นี่

Q : นักศึกษาสามารถจองใช้งาน EZ Self Studio รวมถึง EZ Active Classroom ได้หรือไม่

A : สามารถจองใช้งานในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียนหรือการศึกษา ในวันและเวลาราชการค่ะ

จองใช้งาน - https://www.info.tlic.cmu.ac.th/cmu-ez-self-studio

Q : อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่สามารถจองใช้งานห้องในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการได้หรือไม่

A : ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอจองใช้งานห้องเป็นกรณีพิเศษได้ที่ Line Official : https://cmu.to/tlic-line

Q : หากเครื่องมือในชุดอุปกรณ์เครื่องมีปัญหาทำอย่างไร?

A : ให้แจ้งทางศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ผ่านทาง Line Group : CMU EZ Studio ได้เลย หรือจากช่องทางการติดต่ออื่นๆของ TLIC หลังจากนั้น TLIC จะดำเนินการประสานงานไปยังบริษัทผู้จัดซื้อชุดอุปกรณ์อีกครั้ง

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเก็บกล่องอุปกรณ์แต่อย่างใด สามารถทิ้งได้

Q : สามาถสั่งซื้อ เครื่อง CMU EZ Controller version 3.0 ได้ที่ไหน?

A : ท่านสามารถสั่งซื้อเครื่อง CMU EZ Controller version 3.0 ได้จาก ร้านค้าใน Website Lazada โดยเข้าถึงได้จาก

https://shopee.co.th/EZ-Studio-Controller-3.0-i.67362721.21190600915?sp_atk=9b62e134-d8cd-4ad9-9c9f-32f0429b035c&xptdk=9b62e134-d8cd-4ad9-9c9f-32f0429b035c

Q : อ่านคู่มือแล้วยังใช้ไม่เป็นสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

A : ภายในคู่มือประกอบด้วยคำชี้แจงแบบตัวอักษร รุปภาพและวิดิโอสาธิตการใช้งานเบื้องต้น แต่ในบางกรณีที่ติดขัดปัญหาในบางส่วนหรืออาจารย์ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจารย์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IT Support ของคณะได้โดยตรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมจากทาง TLIC แล้ว หรือ หากเจ้าหน้าที่ของทางคณะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่อาจารย์ได้ อาจารย์สามารถติดต่อมาที่ TLIC ผ่านช่องทาง Line Official Account หรือ Help Center (Jira Service Management)

Q : เครื่อง CMU EZ Controller กดไม่ได้ ไฟไม่พอต้องทำอย่างไร?

A : หากกำลังไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคไม่พอสำหรับใช้งานเครื่อง CMU EZ Controller (ไม่สามารถกดหรือใช้งานได้) ท่านสามารถเปลลี่ยน Port โดยเชื่อมต่อตัวเครื่อง CMU EZ Controller เข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง

Q : หากต้องการสั่งซื้อชุด CMU EZ Controller สามารถทำอย่างไรได้บ้าง?

A : ขณะนี้ทางศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการแจกจ่ายชุด CMU EZ Studio ให้แก่คณะที่ทำการลงทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังไม่มีกำหนดการที่จะเปิดรับลงทะเบียนในรอบใหม่แต่อย่างใด หากท่านหรือหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถจัดซื้อชุดอุปกรณ์ต่างๆได้เอง

Q : หากต้องการให้ทาง TLIC อบรมการใช้งาน CMU EZ Studio สามารถทำได้ไหม?

A : สามารถทำได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ Line Official Account หรือ ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดความต้องการของท่านเพื่อที่ทาง TLIC จะได้เตรียมเนื้อหาและจัดสรรเจ้าหน้าที่ในการอบรมตามความเหมาะสม

Last updated