คู่มือการเข้าใช้งานห้อง CMU EZ Studio

หากท่านกำลังกังวลว่าเมื่อเข้าใช้งานห้อง CMU EZ Studio แล้ว จะต้องทำอย่างไรบ้าง เปิดใช้งานอุปกรณ์ต่างๆอย่างไร มีส่วนไหนที่ต้องทำการตั้งค่าก่อนใช้งานบ้าง หัวข้อนี้มีคำตอบให้ท่านอย่างแน่นอน

แนะนำวิธีการเข้าใช้งานห้อง CMU EZ Studio แบบ STEP BY STEP

การเตรียมตัวก่อนเริ่มถ่ายทำสื่อด้วยตนเอง

1.เตรียมความพร้อมของตัวอาจารย์ให้พร้อม ทั้งในส่วนของเนื้อหาในการบันทึกสื่อ และตัวอาจารย์เอง เช่น การแต่งกาย การจัดระเบียบเสื้อผ้า การแต่งหน้า จัดทรงผม เป็นต้น

2.แสดงสถานะการใช้งานห้อง (กำลังใช้งานอยู่) เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนขณะทำการบันทึกสื่อ

3.เปิดไฟในห้อง

4.เปิดแอร์ เนื่องจากการถ่ายทำจะต้องเปิดไฟ Ring Light ตลอดเวลาที่บันทึกสื่อ ซึ่งอาจจะทำให้อาจารย์ร้อนได้

การใช้งานอุปกรณ์ภายในห้อง

1.เปิดคอมพิวเตอร์

2.เปิดไฟ Ring Light

3.จัดตำแหน่งกล้อง

4.จัดตำแหน่งไมโครโฟน

5.เปิดใช้โปรแกรมที่ท่านต้องการ

6.ทำการบันทึกสื่อของท่าน

7.เมื่อบันทึกสื่อเสร็จแล้วปิดโปรแกรมและคอมพิวตอร์

8.ปิดไฟ Ring Light

ข้อควรปฏิบัติหลังจากถ่ายทำสื่อ โดยใช้ ห้อง CMU EZ Studio

1.ปิดชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio ให้เรียบร้อย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ ไฟ Ring Light (ในส่วนของกล้องและไมโครโฟนนั้น จะปิดเองอัตโนมัติเมื่อท่านปิดคอมพิวเตอร์แล้ว)

2.ปิดไฟในห้อง

3.ปิดแอร์

4.ตรวจสอบของมีค่าของท่านก่อนออกจากห้อง CMU EZ Studio

Last updated