MS Stream

MS Stream หรือ Microsoft Stream เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ท่านสามารถอัปโหลด รับชม และแชร์วิดีโอได้อย่างปลอดภัย สามารถจัดการบุคคลที่สามารถดูเนื้อหาวิดีโอของท่านได้

แนะนำ MS Stream

MS Stream คืออะไร?

MS Stream หรือ Microsoft Stream เป็นบริการวิดีโอสำหรับองค์กร ที่ผู้ใช้ในองค์กรของท่านสามารถอัปโหลดดูและแชร์วิดีโอได้อย่างปลอดภัย ท่านสามารถแชร์การบันทึกการเรียนการสอนในชั้นเรียน การประชุม งานนำเสนอ การฝึกอบรมหรือวิดีโออื่นๆ และยังทำให้ท่านสามารถแชร์ข้อคิดเห็นบนวิดีโอได้อย่างง่ายดาย ในข้อคิดเห็นและคำอธิบายเพื่ออ้างอิงไปยังจุดที่เฉพาะเจาะจงในวิดีโอได้

ทั้งนี้ ท่านยังสามารถจัดการบุคคลที่สามารถดูเนื้อหาวิดีโอของท่านรวมถึงกำหนดวิธีที่จะแชร์เนื้อหาวิดิโอของท่านภายในองค์กรได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยถูกเปิดใช้งานโดย Azure Active Directory ผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระบบการจัดการข้อมูลประจำตัวเพื่อปกป้องเนื้อหาขององค์กรที่มีความสำคัญ

Microsoft Stream จะใช้งานได้ดีกับแอป Office365 อื่นๆ เช่น Teams, SharePoint, OneNote และ Yammer ซึ่งอาจารย์สามารถ Log-in เข้าสู่ระบบโดยใช้ CMU Account ได้โดยไม่ต้องทำการสมัครใหม่

เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Stream

สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ URL : https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/microsoft-stream

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วย CMU Account เรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาท่านเข้าสู่ Home หรือหน้าแรกของ Microsoft Stream โดยจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

ในหน้าแรก ระบบจะแสดงแถบเครื่องมือบริเวณด้านบนสุด และส่วน Learn how to use Microsoft Stream หรือ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Stream ซึ่งจะแสดงวิธีการใช้งานเป็นแบบวิดิโอตามหัวข้อต่างๆ ท่านสามารถดูคลิปวิดิโอได้โดยการกดที่กล่องตามหัวข้อที่ท่านสนใจ

ในส่วนล่างของหน้าแรก MS Stream นั้นถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่

จะถูกแสดงบริเวณด้านล่างฝั่งซ้ายของหน้าแรก ท่านสามารถกดเข้าไปดูวิดิโอนั้นได้

จะถูกแสดงบริเวณด้านล่างฝั่งขวาของหน้าแรก ท่านสามารถกดติดตาม(Follow) หรือกดเข้าไปดูข้อมูลช่องที่กำลังเป็นที่นิยมได้

แถบเครื่องมือ Microsoft Stream

Discover

ในส่วนนี้จะแสดงเนื้อหาที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน โดยอ้างอิงจากสิ่งที่ผู้ใช้งานชอบค้นหาหรือสนใจ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 1. Videos จะแสดงวิดิโอที่ท่านอาจสนใจโดยสามารถเลือกเรียงลำดับได้ตามชื่อของวิดิโอ, ความเกี่ยวข้อง, วิดิโอที่เป็นที่นิยม, ยอดวิวสูงสุด, ยอดถูกใจสูงสุด, หรือ วันที่เผยแพร่ได้

 2. Channels จะแสดงช่องที่ท่านอาจสนใจโดยสามารถเลือกเรียงลำดับได้ตามจำนวนผู้ติดตาม, จำนวนวิดิโอที่อัพโหลด หรือ ความเกี่ยวข้อง ได้

 3. People จะแสดง Account ที่ท่านอาจสนใจ โดยท่านสามารถค้นหาบุคคลเพิ่มเติมได้

 4. Groups จะแสดงกลุ่มที่ท่านอาจสนใจโดยสามารถเลือกเรียงลำดับได้ตามชื่อของกลุ่ม, จำนวนวิดิโอที่อัพโหลด, จำนวนช่อง หรือ ตามวันที่สร้างกลุ่มได้

My Content

ในส่วนนี้ท่านสามารถดู และ จัดการเนื้อหาของท่านตามหัวข้อย่อยต่างๆได้

 1. Videos

 2. Groups

 3. Channels

 4. Meetings

 5. Watchlist

 6. Followed channels

 7. Recycle bin

Create

การสร้างเนื้อหาใหม่ ใน Microsoft Stream ท่านสามารถสร้างเนื้อหาต่างๆตามหัวข้อย่อยได้ดังนี้

 1. Upload Video ท่านสามารถอัพโหลดวิดิโอการเรียนการสอนของท่าน

 2. Group ท่านสามารถสร้างกลุ่มของนักศึกษา

 3. Channel ท่านสามารถสร้างช่องของท่าน

 4. Record Screen or Video ท่านสามารถบันทึกหน้าจอ หรือวิดิโอของท่านโดยใช้ Microsoft Stream ได้

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Videos, Channels, People, Groups อย่างเฉพาะเจาะจง ได้จากช่องทางนี้

วิธีการใช้งาน MS Stream

วิธีอัพโหลดสื่อการเรียนการสอนของท่าน

1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านไปที่เมนู "Create"

2. เลือกเมนู "Upload video"

3. ลากไฟล์ที่ท่านต้องการไปที่บริเวณหน้าจอ หรือกด "Brows to upload"

4. เมื่อเลือกวิดิโอแล้ว ระบบจะทำการอัพโหลดและแสดงหน้าต่างดังภาพ โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Details Permission และ Options

4.1 Details

ในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของวิดิโอ ให้ท่านสามารถกรอกและแก้ไขได้

Name : ชื่อวิดิโอ

Description : คำอธิบายวิดิโอ

Video Language : ภาษาของวิดิโอ สามารถเลือกภาษาไทย อังกฤษ และอื่นๆได้ โดยเลือกได้เพียงภาษาเดียว

Thumbnail : หรือตัวอย่างวิดิโอ สามารถเลือกได้จากที่ระบบคัดมาให้ดังภาพ

4.2 Permission

ในส่วนนี้ท่านสามารถตั้งค่าได้ว่าจะอนุญาตให้ใครสามารถเข้าดูวิดิโอนี้ได้บ้าง โดยสามารถกำหนดผุ้ที่เข้าชมได้ด้วยตนเองโดยการเพิ่มอีเมลล์(cmu.ac.th) หรือ เพิ่มเป็นกลุ่มตามเซคชั่นที่ท่านได้จัดแบ่งไว้ หรือ จัดเป็นช่องตามรายวิชาที่กำหนดไว้เท่านั้น เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านยังสามารถกดเปิดเมนู Allow everyone in your company to view this video เพื่ออนุญาตให้ผู้ที่มี cmu account สามารถเข้าชมวิดิโอของท่านได้ (อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด)

4.3 Options

Comments : สามารถตั้งค่าให้มีการเปิดหรือปิด Comment (การแสดงความคิดเห็นต่อคลิปวิดิโอได้)

Noise suppression : ฟังก์ชั่นในการลดเสียงรบกวน

Captions : สามารถตั้งค่า Autogenerate captions ได้ หรือ อัพโหลด caption file ที่ท่านมี

Subtitles : สามารถอัพโหลด Subtitles file ได้

5. หลังจากอัพโหลดแล้วระบบจะทำการประมวลผล (Processing) ให้ท่านรอจนกว่าระบบจะทำการประมวลผลเสร็จสิ้น

6. เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงสถานะ Processing Complete, ready to publish ดังภาพ

7. กด Publish

8. เมื่อกด Publish แล้ว จะแสดงหน้าต่างดังภาพด้านล่าง โดยท่านสามารถดูวิดิโอของท่านได้โดยการกดปุ่ม my videos ระบบจะพาท่านไปยังหน้าวิดิโอทั้งหมดที่ท่านทำการอัพโหลดใน MS Stream

วิธีการอัพโหลดแบบภาพเคลื่อนไหว

การตั้งค่าวิดิโอหลังทำการอัพโหลด

เมื่อทำการอัพโหลดแล้ว จะแสดงหนา้ต่างดังภาพ เพื่อจัดการหรือแก้ไขข้อมูลวิดิโอของท่านภายหลังได้

แบ่งเป็น 5 ปุ่ม

 1. ปุ่มรูปคนสีเขียว Visible to Organizations

 2. ปุ่มรูปสมุด Add to watch list

 3. ปุ่มรูปกล่องสี่เหลี่ยม Add to group/channel

 4. ปุ่มรูปดินสอ update video detail

 5. ปุ่มขีด 3 ขีด More actions แบ่งย่อยเป็น

  5.1 Share แสดง link เพื่อเข้าถึงวิดิโอของท่าน

  5.2 Replace video หรือ แทนที่วิดิโอของท่านด้วยอีกวิดิโอหนึ่ง ดดยที่การตั้งค่าอื่นๆยังคงเดิม

  5.3 Delete ลบวิดิโอ

  5.4 Trim video ตัดวิดิโอ

  5.5 Download Video ดาวน์โหลดวิดิโอ

Update video detail (ภาพรวมข้อมูลวิดิโอ)

โดยในส่วนของข้อที่ 4 ปุ่มรูปดินสอ update video detail นั้น เมื่อกดแล้วจะแสดงภาพรวมของวิดิโอทั้งหมด ดังภาพด้านล่าง ท่านสามารถแก้ไขขอ้อมูลทั้งหมดแบบภาพรวมในหน้าเดียวได้ที่นี่ วึ่งเป็นรูปแบบการแสดงผลที่ค่อนข้างสะดวกในการแก้ไขข้อมูล

เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วปุ่ม Apply จะเป็นสีชมพู ให้ท่านกดเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Last updated