Live stream และ OBS คืออะไร?

การ Live Stream หรือการถ่ายทอดสดข้อมูลจากทางฝั่งของอาจารย์ไปยังน.ศ.ที่รับชมอยู่ คล้ายกับการจัดรายการที่มีผู้ชมจำนวนมาก และสามารถโต้ตอบกับผู้ชมได้แบบ Real time(ผ่านทางแชทหรือภายในการ Meeting)
สิ่งที่จำเป็นต่อการทำ Live Stream มีดังนี้
  • Platform สำหรับ Live Stream เช่น YouTube , Facebook เป็นต้น
  • อุปกรณ์ Hardware สำหรับการ Live Stream
  • Software สำหรับการ Live Stream (แนะนำให้ใช้ OBS)
  • อินเทอร์เน็ต
ทาง TLIC ได้เตรียมส่วนของ Hardware และ Software ที่เหมาะสมและพร้อมสำหรับการ Live Stream ไว้ในชุด EZ Studio เรียบร้อยแล้ว
สำหรับ OBS เป็นโปรแกรมสำหรับการ Streaming ที่เป็นที่นิยมมาก เนื่องจากใช้งานง่าย มีลูกเล่นเยอะ สามารถปรับแต่งการ Streaming ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะแตกต่างจากการแชร์ภาพหน้าจอเพียงอย่างเดียว
1.OBS ให้ความรู้สึกเหมือนรายการโทรทัศน์ ที่ผู้ใช้งานเป็นได้ทั้งผู้จัดรายการและผู้ควบคุมการถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันได้
2.สามารถแบ่ง Scene ให้แสดง content หรือหน้าจอที่ต้องการได้ ซึ่งสามารถจัดเตรียมส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าได้
3.มี Studio Mode แบ่งส่วนตัวอย่างก่อนการออกอากาศจริง(ซ้าย)และส่วนที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ใน Platform อื่น(ขวา)
4.รองรับการ Streaming ในหลากหลาย Platform