OBS Studio

OBS Studio หรือ Open Broadcaster Software Studio เป็น โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้สื่อการเรียนการสอนของท่านนั้นดูน่าสนใจและมีความเป็นมืออาชีพสูง

เริ่มต้นใช้งาน OBS Studio

โปรแกรม OBS มีความสามารถสูงทั้งในส่วนของความสามารถด้าน AI ของการ์ดจอตระกูล RTX ในการกัดภาพพื้นหลังของผู้พูด และตัดเสียงรบกวนจากไมโครโฟน ทำให้สามารถผลิตสื่อได้หลากหลายรูปแบบ แต่ก็มีขั้นตอนที่ต้องตั้งค่า และเรียนรู้มากกว่าทางเลือกอื่นๆ

ดังนั้น TLIC จึงได้ออกแบบแนวปฏิบัติที่ช่วยลดขั้นตอนในการตั้งค่าและช่วยให้พร้อมใช้งานได้ในทันที โดยมีขั้นตอนในการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมบันทึกสื่อดังต่อไปนี้

1. ติดตั้งโปรแกรม nVidia Broadcast

ทำการติดตั้งโปรแกรมเป็นลำดับแรก และเปิดใช้งานการตัดภาพพื้นหลังและตัดเสียงรบกวนในโปรแกรมให้เรียบร้อย โดยเปิดใช้ Effect "Background removal" สำหรับกล้อง และ "Noise Removal" สำหรับ Microphone

2. โหลดภาพสัญลักษณ์และภาพฉากหลัง

ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพสัญลักษณ์และภาพฉากหลังที่ TLIC จัดหาให้ เพื่อให้สามารถฝังภาพสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โดยโดยง่าย

แตกไฟล์ไว้ใน Folder ชื่อ c:/obs-pics/ หากท่านเก็บไฟล์ในตำแหน่งอื่น จะต้องทำการแก้ไข Scene ให้ชี้ไปยังไฟล์ในตำแหน่งเหล่านั้นในภายหลังด้วย

3. โหลด OBS Scene Collection ที่ตั้งค่าไว้ให้แล้ว

TLIC ได้สร้าง Scene เพื่อใช้บันทึกสื่อการสอนไว้เป็นต้นแบบ ท่านสามารถโหลดและนำเข้าในโปรแกรม OBS ได้โดยตรง สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

รายการของ Scene ที่ TLIC จัดทำไว้ให้ มีดังนี้

3.1 Speaker Only

แสดงภาพผู้พูดเต็มจอ โดยสามารถเลือก "แสดง" หรือ "ซ่อน" ภาพฉากหลัง และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการ

สามารถเลือกแสดงหรือซ่อนภาพพื้นหลังและตราสัญลักษณ์ได้ในช่องตัวเลือก "Sources" คลิ๊กสัญลักษณ์รูปดวงตาเพื่อสลับสถานะ "แสดง" และ "ซ่อน"

หากไม่ได้ใช้โปรแกรม nVidia Broadcast ผู้ใช้จะต้องแก้ไขแหล่งภาพและเสียงใน Scene ให้ตรงกับกล้องและไมโครโฟนที่ใช้จริง เช่นในรายการในภาพข้างต้นจะต้องแก้ไข nVidia Broadcast Camera และ nVidia Broadcast Mic

3.2 Slide Only

Scene นี้จะแสดงภาพบนหน้าจอที่สอง ดังนั้นหากนำสื่อนำเสนอแสดงไว้บนหน้าจอนี้ก็จะช่วยให้บันทึกสื่อได้อย่างชัดเจน

3.3 PiP - Right และ PiP - Left

PiP หรือ Picture in Picture นั้น จะแสดงภาพสื่อและภาพของผู้พูดแทรกลงไปพร้อมกัดฉากหลังออก โดยท่านสามารถกำหนดได้ว่าจะแทรก PiP หรือ Picture in Picture ในมุมซ้ายหรือมุมขวา

ตัวอย่าง PiP - Right หรือ Picture in Picture แทรกผู้พูดด้านมุมขวา

ตัวอย่าง PiP - Left หรือ Picture in Picture แทรกผู้พูดด้านมุมซ้าย

4. โหลด Profile ที่ตั้งค่าไว้ให้แล้ว

ค่าความละเอียดของการบันทึก รวมถึงคีย์ลัดในการเริ่ม/หยุดการบันทึก ตลอดจนการเปลี่ยน Scene ได้ถูกกำหนดมาให้แล้ว ท่านสามารถโหลดและติดตั้งใน OBS ได้ทันที

เมื่อติดตั้ง Profile แล้วให้เปิดใช้งานโดยเลือกเมนู "Profile / EZ Studio"

คีย์ลัดที่ตั้งค่าไว้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้งานกล่อง EZ Controller ในการเลือก Scene รูปแบบต่างๆ ได้ทันที รวมไปถึงควบคุมการเริ่ม, หยุด, หยุดชั่วคราว ในการบันทึกได้

การตั้งค่า OBS สำหรับ CMU EZ Studio Controller

ชื่อ

Download

คำอธิบาย

ภาพพื้นหลังและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ภาพพื้นฐานที่รวบรวมไว้เพื่อความสะดวก ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ภาพพื้นหลังที่พร้อมใช้งาน

ขอให้ติดตั้งไฟล์ไว้ใน folder ชื่อ c:/obs-pics

OBS Scene Collection

Scene สำเร็จรูปสำหรับ OBS ในชุดสามารถเลือกแสดง ผู้พูด, สื่อนำเสนอ, แทรกผู้พูดในมุมซ้าย และขวา ติดตั้งใน OBS โดยเลือกเมนู Scene Collection / Import

OBS Profile

Profile ที่ตั้งค่าคีย์ลัดไว้เพื่อใช้งานกล่อง EZ Controller กับ Scene Collection ได้โดยง่าย นอกจากนั้นยังตั้งค่าความละเอียดของกล้อง Webcam ให้เป็น Full HD

ติดตั้งใน OBS โดยเลือกเมนู Profile / Import

โปสเตอร์แสดงคีย์ลัด

ภาพแสดงผังและหน้าที่ของปุ่ม EZ Controller ที่ใช้ร่วมกับ Profile ข้างต้น

ดาวโหลดไฟล์ทั้งหมดกดที่นี่

การติดตั้ง OBS Studio

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ : https://obsproject.com/

Last updated