การติดตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่อง EZ Studio Controller

โดยแบ่งเป็น Version ใหม่ ได้แก่ EZ STUDIO Controller Version 3.0 และ Version เก่า ได้แก่ EZ STUDIO Controller Version 1.0 และ 2.0

โปรแกรมสำหรับเครื่อง EZ Studio Controller Version 3.0

ในปัจจุบัน CMU EZ Studio Controller ตั้งแต่ Versions ที่ 3 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องทำการลงโปรแกรมใดๆ เนื่องจากได้รับการพัฒนาจากทางศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนในการใช้งาน และเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

โปรแกรมสำหรับเครื่อง EZ STUDIO Controller Version 1.0 และ 2.0

หากท่านใช้งานเครื่อง CMU EZ Studio Version 1.0 หรือ 2.0 โปรดติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้

โปรแกรม

Download

คำอธิบาย

1.Logitech Capture

Download

ช่วยให้การสร้างคอนเทนต์ด้วยเว็บแคมที่เร็ว และใช้งานง่าย โดยใช้ร่วมกับกล้อง Webcam Logitech C922

2.AntiMicro

โปรแกรมสำหรับการจำลองปุ่มกด ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานร่วมกับ Logitech Capture และ CMU EZ Controller

Last updated