การจองใช้งานห้อง EZ Media Self Studio(Beta)

1.เข้าสู่เว็บไซต์การจองใช้งานที่ https://ezbooking.tlic.cmu.ac.th/select-room
2.เลือกจองใช้งานห้องที่ต้องการ
3.ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแสดงตารางสำหรับจองห้อง ปฏิทิน วันและเวลาที่ห้องว่าง สามารถจองใช้งานได้ ให้ทำการล็อคอินด้วย CMU Account เพื่อเข้าใช้งานระบบจองห้อง
4.เมื่อล็อคอินแล้ว จะสามารถคลิกเลือกตารางวันและเวลาที่ต้องการจอง และใส่รายละเอียดชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นกด สร้างการจอง เพื่อทำการจองใช้งานห้อง
การจองแต่ละครั้งสามารถจอง Slot ได้นานต่อเนื่องกันสูงสุด 90 นาที(1 ชั่วโมงครึ่ง) และแต่ละ Slot ต้องห่างกัน 15 นาที
กรณีที่กรณีที่ต้องการแก้ไขเวลาการจองใช้งาน ให้คลิกที่บริเวณตารางช่วงเวลาที่ทำการจองไว้ จากนั้นแก้ไขวันและเวลาได้ที่ช่อง เมื่อไหร่ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มปรับปรุงการจองและระบบจะทำการแก้ไขและอัพเดตให้โดยอัตโนมัติ
แก้ไขวันหรือเวลาได้ที่ช่อง"เมื่อไหร่" จากนั้นกด "ปรับปรุงการจอง" เพื่อยืนยันการแก้ไข
ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาให้โดยอัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการยกเลิกการจองใช้งาน ให้คลิกที่บริเวณตารางช่วงเวลาที่ทำการจองไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่มรูปถังขยะเพื่อทำการลบการจองที่สร้างขึ้นมาได้ทันที
5.ทำการดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น CMU Mobile ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
กรณีที่ยังไม่เคยใช้งาน ให้ล็อคอินด้วย CMU Account ทำการลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัว และตั้งรหัส PIN Code ให้เรียบร้อย
6.มาที่ห้อง EZ Media Self Studio ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 3 ใกล้กับศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาที่จองใช้งานไว้
7.เปิดแอพลิเคชั่น CMU Mobile เข้ามาที่หน้าแรก เลือกไอค่อนรูป QR Code บริเวณแถบด้านบน
8.เลือกที่ My QR
9.ใช้ QR Code ดังกล่าวสแกนที่บริเวณเครื่องด้านหน้าห้อง EZ Media Self Studio เพื่อทำการเข้าใช้งานห้องได้ทันที