บริการ EZ Series

EZ Self Studio

บริการ EZ Self Studio เป็นบริการส่วนหนึ่งของทาง TLIC ที่ให้บริการห้องสตูดิโอขนาดเล็กสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร สามารถเข้าจองใช้งานห้องเพื่่อใช้ในการสร้างและผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง โดยปัจจุบันมีให้บริการ EZ Self Studio เป็นจำนวน 2 ห้อง

จองใช้งานห้องทันทีได้ที่นี่

EZ Active Classroom

ห้องเรียนแบบ Active Learning จำนวน 2 ห้อง สำหรับการเรียนแบบ Onsite หรือ Online ที่มีความแตกต่างกัน

เข้าร่วมคอร์สเพื่อผ่านเงื่อนไขและจองใช้งานห้องได้ ที่นี่

EZ Media Studio

ห้องสตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับการผลิตสื่อแบบเต็มรูปแบบ Coming Soon

Last updated