คู่มือการใช้ไมโครโฟน

คู่มือการใช้งานไมโครโฟน Samson Meteor Mic USB Studio Condenser Microphone

รายละเอียดส่วนต่างๆของ Samson Meteor Mic USB Studio Condenser Microphone

วิธีการใช้งาน

1. กางขาไมโครโฟนที่ถูกพับอยู่ เพื่อให้ไมโครโฟนสามารถตั้งได้ โดยสามารถปรับขาตั้งได้หลายองศาตามความต้องการ หรือ ท่านสามารถต่อไมโครโฟนเข้ากับขาตั้งไมโครโฟนแบบอื่นๆบริเวณต้านใต้ของไมโครโฟน

2. เปิดสวิตช์ โดยกดปุ่มสีดำบริเวณด้านหน้าของไมโครโฟน เมื่อทำการเปิดอยู่จะมีไฟสว่างขึ้น

3. ท่านสามารถเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ Out put บริเวณด้านหลังของไมค์เพื่อฟังเสียงของท่านขณะพูดได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถปรับระดับความดังเบาของเสียงได้ที่ได้ยินได้โดยการหมุนตัวปรับเสียงบริเวณด้านหน้าของไมโครโฟน

4. ท่านสามารถเชื่อมต่อสาย USB บริเวณด้านหลังของไมค์เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านได้

5. กดปุ่มบันทึกและเริ่มสร้างสื่อของท่านได้ตามต้องการ

สัญญาณรับเสียงของไมโครโฟน Samson Meteor Mic USB Studio Condenser Microphone จะอยู่บริเวณด้านหน้าเป็นรูปกรวย หากท่านหันด้านอื่นจะทำให้การรับเสียงแย่ลงได้

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ Samson Meteor Mic USB Studio Condenser Microphone (.pdf) ได้ที่นี่

Last updated