การลบ Event

ท่านสามารถลบ Event ที่ท่านไม่ต้องออกจากระบบได้โดยวิธีการดังนี้

1. ไปยัง Event ที่ท่านต้องการ

2. กดเครื่องหมายฟังเฟือง

บริเวณมุมขวาด้านบนของแถบเมนูดังภาพประกอบด้านล่าง

3. ไปยังเมนู Delete

บริเวณด้านล่างสุดใต้หัวข้อสีแดง Danger Zone

4. ยืนยันการลบ

ระบบจะยืนยันการลบของท่านอีกครั้งดังภาพด้านล่าง ให้ท่านกดแุ่ม Yes, delete it! เพื่อลบ Event

5. ลบเรียบร้อย