วิธีการสร้าง Link Zoom

ท่านสามารถสร้าง Zoom เพื่อใช้ในการคุมสอบโดยการกำหนดวันเวลาล่วงหน้า แล้วนำ Link Zoom นั้นมากรอกในระบบ เพื่อใช้ติดตามสถานะการเข้า Zoom ของนักศึกษา

โดยนำ Link Zoom ห้องที่ท่านจะใช้ทำการคุมสอบ ซึ่งจะมีรูปแบบดังนี้ https://cmu-th.zoom.us/j/5025554760

จะเห็นได้ว่า รูปแบบของ Zoom Link นั้นจะมีตัวเลขเดียวกับ meeting id ท่านสามารถคัดลอกเลข meeting id แล้วนำไปวางไว้หลัง https://cmu-th.zoom.us/j/(meeting id ของท่านโดยไม่ต้องเว้นวรรค) ได้เช่นกัน

สร้างผ่านแอพลิเคชั่น หรือ โปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ของท่าน

1. เปิดแอพลิเคชั่น หรือโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ของท่าน

3. กรอกข้อมูล Zoom Meeting ให้ครบถ้วน

หลังจากนั้นกด save เพื่อบันทึกข้อมูล

4. ไปยังเมนู Meeting

ท่านจะพบกับ Zoom Meeting ที่ท่านเพิ่งสร้างบริเวณซ้ายมือดังภาพ

5. กดปุ่ม Show meeting Invitation

บริเวณกลางหน้าจอ ดังภาพ

จะเห็นได้ว่า รูปแบบของ Link นั้นจะมีตัวเลขเดียวกับ meeting id ท่านสามารถคัดลอกเลข meeting id ในส่วนนี้วางไว้หลัง https://cmu-th.zoom.us/j/(meeting id ของท่านโดยไม่ต้องเว้นวรรค) ได้เช่นกัน

สร้างผ่านเว็บไซต์ Zoom

1. เข้าสู่เว็บไซต์ Zoom และทำการ Login ด้วย CMU IT Account

ท่านสามารถสร้าง Link Zoom ผ่านเว็บไซต์ Zoom ได้ที่ URL : https://cmu-th.zoom.us/meeting#/upcoming

ระบบจะพาท่านไปยังหน้า Meeting ทั้งหมดของท่านดังภาพประกอบด้านล่าง

2. กดปุ่ม Schedule Meeting

บริเวณมุมขวาบนในหน้า Mำeting ดังภาพประกอบด้านล่าง

3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ Meeting ของท่านให้ครบถ้วน

จากนั้นกด save

4. กดดูรายละเอียด Meeting ที่ท่านต้องการ

Last updated