การเข้าใช้งานระบบ

การล็อคอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ

การเข้าใช้งาน

ระบบบริการจัดการสอบออนไลน์ ใช้ระบบ Authentication แบบ OAuth Microsoft 365 ซึ่งเป็น SSO (single sign-on) โดยจะมีลักษณะเหมือนการล็อคอินเข้าใช้งาน Service ของทางมหาลัยทั่วไปโดยใช้ CMU IT Account (@cmu.ac.th) ในการเข้าใช้งานโดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ Online Exam Manager

สามารถเข้าถึงได้จาก URL : http://exam-manager.tlic.cmu.ac.th/

2.เข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account ของท่าน (@cmu.ac.th)

หากท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะพาท่านไปยังหน้าลงชื่อเขา้ใช้ดังภาพด้านล่าง

3.เข้าสู่ระบบเรียบร้อย

ท่านสามารถดูการใช้งานเมนูต่างๆได้ในหัวข้อถัดไป

Last updated