แนะนำเมนูส่วนต่างๆในหน้าจอคุมสอบ

การอธิบายรายละเอียดและหน้าที่ส่วนต่างๆของหน้าจอคุมสอบ

ปุ่มกดสำหรับเริ่มสอบและหยุดสอบ

ผู้ใช้งานต้องทำการกด Start Event ก่อนการเริ่มคุมสอบ และ กด End Event หลังจากเสร็จสิ้นการคุมสอบแล้ว ซึ่งปุ่ม End Event จะปรากฎขึ้นมาหลังจากกด Start Event

ลิงค์สำหรับการ Check In ของนักศึกษา

ใช้สำหรับให้นักศึกษา Check In และ หลังจากนักศึกษาทำการ Check In เรียบร้อยแล้วนักศึกษาจะสามารถตรวจสอบลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับการสอบ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางฝั่งนักศึกษา

กราฟข้อมูลการส่งข้อสอบของนักศึกษา

เป็นส่วนสำหรับการแสดงการทำข้อสอบและการส่งข้อสอบของนักศึกษา

ตารางแสดงผลรายชื่อนักศึกษาและข้อมูลสถานะต่างๆ

ตารางสำหรับแสดงผลข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่อยู่ในรายวิชา รวมถึงค่าสถานะต่างๆที่ใช้สำหรับการคุมสอบ เช่น ข้อมูลการทำข้อสอบของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ข้อมูลการเข้าร่วม Zoom meeting

Last updated