การเพิ่มและลบผู้ดูแล

การเพิ่มผู้ดูแล

ท่านสามารถเพิ่มผู้ดูแลหรืออาจารย์คุมสอบท่านอื่นๆ ใน Event ของท่าน โดยไปยังเมนู "เพิ่มผู้ดูแล"

1.ไปยังเมนูฟันเฟือง

บริเวณมุมขวาบนแถบเครื่องเมื่อดังภาพประกอบด้านบน

2.เลือกเมนู เพิ่มผู้ดูแล

3.ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพด้านล่าง

ท่านสามารถกรอก CMU IT Account ของอาจารย์ผู้ร่วมสอน หรือ อาจารย์คุมสอบท่านอื่นๆ ได้ที่ช่องว่างช่องแรก (Email)

4.กรอกอีเมลล์ของผู้ดูแล

พิมพ์อีเมลล์แบบเต็มลงไปในช่องนี้ หลังจากนั้นจะปรากฏสัญลักษณ์เช็คถูกสีเขียวดังภาพ

5.กำหนด Role

Host - มีสิทธิ์ดำเนินการทุกอย่างใน Event ที่สร้าง Co-Host - มีสิทธิ์ดำเนินการทุกอย่างเหมือน Host แต่ไม่สามารถลบ event ได้ Observer - มีสิทธิ์ดูเท่านั้น

6.กดปุ่ม เพิ่ม (ปุ่มสีนำเงินด้านหลัง Role)

7. เพิ่มผู้ดูแลเรียบร้อย

ผู้ดูแลสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด

การลบผู้ดูแล

ท่านสามารถลบผู้ดูแลได้โดยการกดปุ่ม ลบ บริเวณท้ายชื่อของผู้ที่ท่านต้องการลบดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

Last updated