ข้อควรระวัง

ค้นหาคอร์สไม่พบ

คอร์สของท่านจะต้องมีสถานะเป็น Visible ในกรณีที่ท่านซ่อนคอร์สไว้ระบบจะค้นหาคอร์สของท่านไม่พบ

อย่างไรก็ตามระบบจะค้นหา Quiz ของท่านพบแม้ว่า Quiz จะถูกซ่อนอยู่ก็ตาม แต่หากท่านซ่อนคอร์สของท่านไว้ ระบบจะต้นหาคอร์สของท่านไม่พบ

โปรดอย่าลมกด Start Event ก่อนเริ่มสอบ

ท่านสามารถกด Start Event เพื่อติตดามสถานะของนักศึกษาได้แบบ Real time ก่อนเริ่มสอบจริงได้ เพื่อป้องกันการลืมกด Start Event เมื่อถึงเวลาสอบ หากท่านไม่ได้กด Start Event จะทำให้ท่านไม่ได้รับความเคลื่อนไหวใดๆในขณะสอบจริง

ทั้งนี้ท่านสามารถกด Start Event เมื่อทำการสอบไปแล้วได้ ระบบจะติดตามสถานะแบบ Real time ในขณะที่ท่านกด Start Event

โปรดระวังการตั้งชื่อ Quiz ที่เหมือนกัน

ท่านอาจติดตามสถานะผิดแบบทดสอบได้ หากในคอร์สของท่านมีการตั้งชื่อ Quiz ที่เหมือนกัน และท่านเลือกติดตามผิด Quiz เช่น

Quiz ที่ 1 ท่านใช้ซ้อมสอบ และตั้งชื่อ"ข้อสอบปลายภาค"

Quiz ที่ 2 ท่านใช้สอบจริง และตั้งชื่อ "ข้อสอบปลายภาค"

เมื่อท่านเลือกติดตามสถานะ Quiz ที่ 1 ท่านใช้ซ้อมสอบ เมื่อถึงเวลาสอบจริงท่านให้นักศึกษาสอบที่ Quiz ที่ 2 ระบบจะติดตามสถานะของ Quiz ที่ 1 ทำให้ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เป็นต้น

นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ

การส่ง Link Online Exam Manager ให้กับนักศึกษา ท่านสามารถคัดลอก URL ในส่วนนี้เพื่อส่งให้กับนักศึกษา

หากท่านคัดลอก URL จาก Web Browser (บริเวณด้านบนสุดของหน้าต่าง) นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากเป็น Link ในการสร้าง Event สำหรับอาจารย์ค่ะ

Last updated