การลบ Event

ท่านสามารถลบ Event ที่ท่านไม่ต้องออกจากระบบได้โดยวิธีการดังนี้

1. ไปยัง Event ที่ท่านต้องการ

2. กดเครื่องหมายฟังเฟือง

บริเวณมุมขวาด้านบนของแถบเมนูดังภาพประกอบด้านล่าง

3. ไปยังเมนู Delete

บริเวณด้านล่างสุดใต้หัวข้อสีแดง Danger Zone

4. ยืนยันการลบ

ระบบจะยืนยันการลบของท่านอีกครั้งดังภาพด้านล่าง ให้ท่านกดแุ่ม Yes, delete it! เพื่อลบ Event

5. ลบเรียบร้อย

Last updated