การเพิ่มและลบรายชื่อนักศึกษา

โดยปกติแล้ว เมื่อท่านสร้าง Event รายชื่อนักศึกษาทั้งหมดใน คอร์ส CMU Exam จะถูกนำเข้ามาในระบบ Online Exam Manager โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อของนักศึกษา ให้ท่านติดต่อทีมงาน TLIC ได้ที่ปุ่มขอความช่วยเหลือ หรือ หากจพนวนราายชื่อนักศึกษาหายไปเพียงเล็กน้อย ท่านสามารถเพิ่มรายชื่อได้เองโดยดำเนินการดังนี้

การเพิ่มรายชื่อนักศึกษา

1.ไปยัง Event ที่ท่านต้องการ

2.กดปุ่มสีฟ้า เพิ่มรายชื่อนักศึกษา

บริเวณแถบเครื่องมือด้านบน Link สำหรับนักศึกษาดังภาพด้านล่าง

3.เมื่อกดแล้วจะพบกับหน้าต่าง เพิ่มนักศึกษาดังภาพด้านล่าง

ท่านสามารถ รหัสนักศึกษา หรือ CMU Account ลงไปในช่องว่าง โดยหากต้องการเพิ่มมากกว่า 1 ให้คั่นด้วย comma (,) ตัวอย่างเช่น 640110123,640110124,640110125 เป็นต้น หลังจากนั้นกดปุ่ม Add

4.เมื่อกดปุ่ม Add แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่าง Success และรายละเอียดจำนวนที่ท่านเพิ่มดังภาพ

รายชื่อนักศึกษาจะถูกเพิ่มเข้าไปยัง Online Exam Manager และ LMS (CMU Exam) ทันที

การลบรายชื่อนักศึกษา

ในกรณีที่ท่านต้องการลบนักศึกษาบางคนออก ท่านสามารถกดปุ่ม delete หรือ กดเครื่องหมายรูปถุงขยะสีแดงบริเวณท้ายชื่อของนักศึกษาดังภาพด้านล่างได้ทันที ระบบจะยืนยันการลบของท่านอีกครั้ง และจะลบเมื่อท่านกดยืนยัน

Last updated