การส่ง Check-in Link ให้นักศึกษา

การแชร์ลิงค์ Check In ให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้ามายืนยันตัวก่อนเริ่มการสอบ

ส่วนที่ท่านสามารถส่งให้นักศึกษา จะอยู่บริเวณด้านบนของ ส่วนแสดงสถานะต่างๆ ดังภาพประกอบในกล่องสีแดงด้านล่าง ท่านสามารถนำ Link สำหรับนักศึกษา Check in นี้ ส่งให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสอบ หรือ ใส่ข้อมูลในส่วนนี้ไว้ในคอร์ส CMU Exam ของท่าน

มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปยัง Event ที่ท่านต้องการใช้งาน

กดเข้าไปยัง Event ที่ท่านต้องการ เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียด Event ของท่าน (Event Detail)

ท่านสามารถ Copy URL ได้โดยการกดปุ่มสีเท่าบริเวณท้ายข้อความ หรือ คัดลอก URL และส่งให้นักศึกษา สำหรับเข้า Check-in

3. Pin code ในกรณีที่ไม่พบกับหน้า Check-in

ท่านสามารถแจ้ง Pin code 6 หลักให้แก่นักศึกษากรณีที่นักศึกษาไม่สามารถกด Link Check-in ในข้อที่ 1 ได้ โดยเข้าผ่าน URL : https://exam-checkin.tlic.cmu.ac.th/student/code ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพด้านล่างเพื่อให้นักศึกษากรอก Pin code 6 หลัก จึงจะเข้าสู่หน้า check-in ตามปกติได้

Last updated