ดาวน์โหลดรายงานการสอบ

เมื่อท่านดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดสถานะการสอบของนักศึกษาได้โดยการกดปุ่มสีเขียวเข้มบริเวณแถบเครื่องมือด้านบน ดังภาพประกอบด้านล่าง

ระบบจะทำการดาวน์โหลดทันที ท่านสามารถตรวจสอบไฟล์ได้ที่โฟลเดอร์ downloads หรือ สถานที่เก็บไฟล์อัตโนมัติที่ท่านตั้งค่าไว้

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ Excel ซึ่งมีรายละเอียดสถานะของนักศึกษาทั้งหมด

Last updated