แนะนำเมนูส่วนต่างๆ ในหน้าแรกของระบบ OEM

1. หน้าDashboard

"เริ่มสร้าง Event เพื่อคุมสอบ" หรือ ดูรายการ Event ทั้งหมดที่ท่านสร้างได้ที่ปุ่มสีฟ้า "รายชื่อการสอบของคุณ"

2. เริ่มสร้าง Event เพื่อคุมสอบ (Create Event)

เมื่อท่านกดปุ่มสีน้ำเงิน "เริ่มสร้าง Event เพื่อคุมสอบ" จะปรากฏหน้าต่างให้ท่านกรอกข้อมูล Event ดังภาพด้านล่าง ท่านสามารถดูรายละเอียดการสร้าง Event ได้ที่หัวข้อ การสร้าง Event สำหรับคุมสอบ

3. รายชื่อการสอบของคุณ (Event List)

เมื่อท่านปุ่มสีฟ้า "รายชื่อการสอบของคุณ" ระบบจะพาท่านไปยังหน้ารายการ Event ทั้งหมดที่ท่านสร้าง

4. ปุ่มซ่อนแถบเมนูด้านซ้ายมือ

ท่านสามารถซ่อนแถบเมนูด้านซ้ายมือด้วยการกดปุ่มเครื่องหมาย ขีด 3 ขีด บริเวณด้านบนหน้าคำว่า Dashboard หรือ กดปุ่มเครื่องหมายน้อยกว่าบริเวณแถบด้านล่างาุดดังภาพประกอบด้านล่าง

โดยวิธีการซ่อนแอถบเครื่องมีจะเป็นประโยชน์แก่ท่านในการ Monitor สถานะการสอบของนักศึกษาขณะเริ่มหรือ Start Event แล้ว ท่านสามารถกดอีกครั้งเพื่อแสดงแถบเมนูด้านซ้ายมือ

5. ปุ่ม Account

ท่านสามารถกดสัญลักษณ์รูปคนบริเวณมุมด้านขวาบนในหน้าแรกของระบบได้ โดยจะแสดงรายละเอียด Account mี่เข้าใช้งานอยู่ และ แสดงปุ่ม Logout หรือออกจากระบบตามภาพด้านล่าง

6. ปุ่มขอความช่วยเหลือ

ปุ่มขอความช่วยเหลือบริเวณมุมขวาล่างของหน้าต่าง

เมื่อกดปุ่มขอความช่วยเหลือแล้ว ท่านจะพบกับ 3 เมนูย่อยได้แก่

​6.1 คู่มือการใช้งาน

ระบบจะพาท่านมายังคู่มือฉบับนี้ ซึ่งจะมีรายละเอียดขั้นตอนวิธีการใช้งาน Online Exam Manager และมีการอัพเดทเนื้อหาใหม่ๆอยู่เสมอ

6.2 แสดงความคิดเห็น

ระบบจะพาท่านไปยัง Microsoft Form เพื่อสอบถามข้อมูลและขอรับความคิดเห็นจากท่าน

6.3 ขอความช่วยเหลือ

ระบบจะพาท่านไปยัง Help Center ของทีม TLIC Support ที่พร้อมให้การช่วยเหลือท่านเมื่อท่านเจอปัญหาหรือเกิดเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบ Online Exam Manager รวมถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์อื่นๆ

โดยท่านสามารถซ่อนเมนูเหล่านี้ได้ด้วยการกดปุ่มซ่อนบริเวณด้านล่างหัวข้อ ขอควาามช่วยเหลือดังภาพด้านล่าง

Last updated