แนะนำเมนูส่วนต่างๆในหน้าจอคุมสอบ

การอธิบายรายละเอียดและหน้าที่ส่วนต่างๆของหน้าจอคุมสอบ

ปุ่มกดสำหรับเริ่มสอบและหยุดสอบ

ปุ่มกด Start Event
ปุ่มกด End Event
ผู้ใช้งานต้องทำการกด Start Event ก่อนการเริ่มคุมสอบ และ กด End Event หลังจากเสร็จสิ้นการคุมสอบแล้ว ซึ่งปุ่ม End Event จะปรากฎขึ้นมาหลังจากกด Start Event

ลิงค์สำหรับการ Check In ของนักศึกษา

ส่วนของการแชร์ฺลิงค์ Check In
ใช้สำหรับให้นักศึกษา Check In และ หลังจากนักศึกษาทำการ Check In เรียบร้อยแล้วนักศึกษาจะสามารถตรวจสอบลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับการสอบ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางฝั่งนักศึกษา

กราฟข้อมูลการส่งข้อสอบของนักศึกษา

กราฟสถานะการทำข้อสอบ
เป็นส่วนสำหรับการแสดงการทำข้อสอบและการส่งข้อสอบของนักศึกษา

ตารางแสดงผลรายชื่อนักศึกษาและข้อมูลสถานะต่างๆ

ตารางรายชื่อนักศึกษาและค่าสถานะต่างๆ
ตารางสำหรับแสดงผลข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่อยู่ในรายวิชา รวมถึงค่าสถานะต่างๆที่ใช้สำหรับการคุมสอบ เช่น ข้อมูลการทำข้อสอบของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ข้อมูลการเข้าร่วม Zoom meeting