การเข้าสอบในมุมมองของนักศึกษา

ท่านสามารถดูวิธีการส่ง Link Check-in ให้กับนักศึกษา เพื่อติดตามสถานะของนักศึกษาได้ด้วยวิธีการดังนี้
นักศึกษาจะต้องทราบ Link สำหรับ Check-in ในระบบ
ท่านสามารถ Copy URL ได้โดยการกดปุ่มสีเท่าบริเวณท้ายข้อความ หรือ คัดลอก URL และส่งให้นักศึกษา สำหรับเข้า Check-in

2. Pin code ในกรณีที่ไม่พบกับหน้า Check-in

ท่านสามารถแจ้ง Pin code 6 หลักให้แก่นักศึกษากรณีที่นักศึกษาไม่สามารถกด Link Check-in ในข้อที่ 1 ได้ โดยเข้าผ่าน URL : https://exam-checkin.tlic.cmu.ac.th/student/code ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพด้านล่างเพื่อให้นักศึกษากรอก Pin code 6 หลัก จึงจะเข้าสู่หน้า check-in ตามปกติได้

3. เข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้กด Accept
หน้าจอ Check In

4. Check-In

หากนักศึกษากดยอมรับข้อตกลงระบบจะทำการ Check-In ให้อัตโนมัติ ดังภาพ
หากระบบไม่ทำการ Check-in อัตโนมัตอให้กดปุ่ม Check-in
แจ้งว่า Check In เรียบร้อย

5. เข้า Zoom และ เข้าสอบ CMU Exam

หลังจาก Check-in แล้วระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพด้านล่าง โดยจะปรากฏลิงค์ที่ใช้ในการสอบได้แก่ Zoom Link และ CMU Exam Link นักศึกษาสามารถกดเพื่อเข้า Zoom และ เข้าสอบได้เลย
รายละเอียดและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

6. Check out

หลังจากการสอบเสร็จสิ้นนักศึกษาสามารถกด Check out เพื่อยืนยันให้กับอาจารย์ว่าได้ทำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว
หากไม่ได้ส่งข้อสอบทั้งหมดจะไม่สามารถ Check out ได้ และจะมีข้อความแจ้งเตือนดังภาพด้านล่าง
การแจ้งเตือนกรณียังไม่ได้ส่งข้อสอบ
ปุ่ม Check-out