การจัดการ Module

เมื่อเข้าสู่ภายในคอร์ส หน้าแรกจะมี Module เปล่าให้สามารถเพิ่มเนื้อหาหรืออัปโหลดไฟล์ได้ทันที

สามารถลากไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดในพื้นที่ “Drop files here to add to module” ได้ทันที หรือ กดที่ปุ่ม +

กรณีเลือกกดที่ปุ่ม + สามารถเลือกรายการเนื้อหาที่ต้องการเพิ่มใน Module ได้ทันที

สำหรับเนื้อหาใหม่ที่ยังไม่เคยถูกสร้างในคอร์ส เลือกที่ [Create - เนื้อหา] เช่น เพิ่มไฟล์ เลือกที่ [Create - File(s)]

กดที่ Choose Files จากนั้นค้นหาและเลือกไฟล์ที่ต้องการ

กด "Add Item" เพื่ออัปโหลดไฟล์เข้าสู่ Module

เนื้อที่ภายในคอร์สมีให้ที่คอร์สละ 500mb ดังนั้นการอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่และ/หรือมีจำนวนมาก ทีมงานแนะนำให้ทำการฝากไฟล์ที่ช่องทางอื่น และเพิ่มเป็น External URL แทนการอัปโหลดไฟล์เข้าสู่คอร์สโดยตรง

การปรับแต่ง Module

สามารถปรับแต่งแก้ไข Module ได้เมื่อคลิกที่ปุ่มจุด 3 จุดด้านขวาของ Module นั้นๆ

1.Edit

ส่วนของการแก้ไขชื่อและเงื่อนไขการเข้าถึง Module (Edit Module Settings)

รายละเอียดการตั้งเงื่อนไขการเข้าถึงสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : https://docs.tlic.cmu.ac.th/cmucanvas-manual/course-design/module

2.Move...

สามารถย้ายหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งเนื้อหาด้านใน Module นั้นๆ ได้ด้วยเมนู Move Contents... หรือ เลือก Move Module... เพื่อย้ายหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ Module นั้นๆ

3.Delete

ใช้สำหรับลบ Module ที่ไม่ต้องการ

4.Duplicate

ใช้สำหรับคัดลอก Module

การ Published / Unpublish Module

สำหรับ Module ที่เพิ่งสร้าง จะถูกตั้งค่าเป็น Unpublish ทำให้ผู้เรียนจะไม่สามารถเข้าถึงหรือมองเห็น Module และเนื้อหาด้านในได้ โดยการตั้งค่า Published / Unpublish Module สามารถเลือกได้ที่ไอค่อนวงกลมด้านขวามือ

ซึ่งถ้า Module ถูก Unpublish ไว้ แม้เนื้อหาด้านในจะมีการ Published ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ เมื่อเลือกที่ dropdown ของไอค่อนบน Module จะมีรายการปรากฏขึ้น โดยสามารถเลือกการ Published / Unpublish Module ได้ตามที่ต้องการ

Last updated