การเชิญผู้เข้าร่วมคอร์สด้วย Invited Link

กรณีที่สมาชิกในคอร์สมีจำนวนมาก ไม่สามารถเพิ่มเข้าคอร์สทีละคนได้ ท่านสามารถนำLink สำหรับเชิญให้สมาชิกกดเพื่อเข้าร่วมคอร์สได้ทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ไปที่ Setting ด้านซ้ายมือ

2.เลือก Course Detail

3.เลื่อนลงไปด้านล่างสุด เลือก more options

4.เปิดการใช้งาน self-enrollment

5.กด Update Course Details

Last updated