การแก้ไข Role ของผู้ที่อยู่ใน Course แล้ว

ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยน Role ของผู้เข้าร่วม Course สามารถดำเนินการแก้ไขได้ดังนี้

การแก้ไข Role (ภาพนิ่ง)

1. ไปที่เมนู "People"

เมื่อกด เมนู "People" หน้าต่างจะแสดงรายชื่อผู้ที่อยูใน Course ทั้งหมด

3. ระบบจะแสดงหน้าต่าง "Edit Course Role" ของบัญชีที่ท่านเลือกดังภาพ

กดเมนู Scroll down เพื่อดูรายการ Role ที่ต้องการ

จากนั้นเลือก Role ใหม่ที่ต้องการตั้งค่าให้กับบัญชีผู้ใช้ที่เลือก และ กด "Update" เพื่อยืนยันการเลือก Role ใหม่

4. เปลี่ยน Role เสร็จสมบูรณ์

ระบบจะแจ้งเตือนดังภาพ

และ Role ของบัญชีผู้ใช้ที่เลือกจะถูกเปลี่ยนทันที

การแก้ไข Role (ภาพเคลื่อนไหว)

Last updated