การตั้งเงื่อนไขเข้า Module ให้กับผู้เรียน

ภายในระบบ Mango ผู้สอนสามารถเพิ่มเงื่อนไขในการเข้าทำกิจกรรมภายใน Module ของคอร์สเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนน้นสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้โดยครบถ้วนและไม่ตกหล่น Module ใดไป

โดยการทำงานของการตั้งเงื่อนไขบนระบบ Mango จะแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

  • Prerequisites คือข้อกำหนดเบื้องต้นว่า Module(s) ใดที่ผู้เรียนจะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนจะไปยัง Module ถัดไป ซึ่งการตั้งค่าส่วนนี้จำเป็นต้องมี Module มากกว่า 1 Module ขึ้นไป เพื่อให้ผู้เรียนทำไปตามลำดับขั้น

  • Requirements คือการระบุ Module และสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องทำทำกิจกรรมภายใน Module นั้นให้เรียบร้อย จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอน

Last updated