รวมคำถามที่พบบ่อย

Q : ไม่พบคอร์สในหน้า Dashboard

A : ต้องทำการสร้างคอร์สที่ระบบ Course Portal ก่อน จึงจะมีคอร์สในระบบ MANGO Canvas

สามารถดูคู่มือการสร้างคอร์สได้ที่ https://docs.tlic.cmu.ac.th/course-portal-management

Q : เพิ่มชื่ออาจารย์ท่านอื่นอย่างไร

A : เพิ่มได้ที่เมนู People บริเวณซ้ายมือที่จะปรากฏเมื่อเข้าไปในคอร์ส

สามารถดูคู่มือการเพิ่มผู้เข้าร่วมคอร์สได้ที่ - https://docs.tlic.cmu.ac.th/cmucanvas-manual/people/add

Q : เพิ่มชื่อผู้เข้าร่วมไม่ได้ทำอย่างไร

A : แจ้งให้เจ้าของ e-mail ดังกล่าวเข้าระบบ MANGO Canvas อย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วจึงเพิ่มชื่อเข้าคอร์สใหม่อีกครั้ง

ระบบ MANGO Canvas ตอนนี้รองรับการเข้าใช้งานด้วย cmu account (@cmu.ac.th) และ Lifelong account (@lifelong.cmu.ac.th) เท่านั้น

Q : เพิ่ม Modules อย่างไร

Q : เพิ่มเนื้อหาต่างๆอย่างไร

สามารถดูรายละเอียดการสร้างเนื้อหาใหม่ได้ที่ - https://docs.tlic.cmu.ac.th/cmucanvas-manual/add-content/new

Q : สร้าง Quiz อย่างไร

รายละเอียดของ Quizzes สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ - https://docs.tlic.cmu.ac.th/cmucanvas-manual/quizzes-and-assignment/quizzes-vs-new-quizzes

Q : เพิ่มการบ้านให้น.ศ.ได้อย่างไร

รายละเอียดของ Assignment สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ - https://docs.tlic.cmu.ac.th/cmucanvas-manual/quizzes-and-assignment/assignment

Q : ทำไมเพิ่มไฟล์ในคอร์สไม่ได้ ระบบแจ้งเตือน Error

A : คอร์สมีพื้นที่สำหรับ upload ไฟล์ภายในคอร์สให้คอร์สละ 500mb กรณีที่ต้องการเพิ่มไฟล์ขนาดใหญ่จำนวนมาก ทีมงานแนะนำให้ใช้วิธีการฝากไฟล์ในช่องทางอื่น และแชร์เป็น link เข้ามาภายในคอร์สแทน

Q : เปลี่ยนภาพปกของคอร์สอย่างไร

Last updated